10 jun 2020

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten om de Van Brienenoordbrug volledig aan te pakken. Beide boogbruggen van een van de drukste verkeerscorridors van Nederland, zijn verouderd en toe aan een opknapbeurt. De 55-jaar oude boogbrug (oostzijde) zal worden vervangen en de naastgelegen 30-jaar oude boogbrug (westzijde) zal worden hergebruikt. De joint venture van ingenieursbureaus Royal HaskoningDHV en Arup verzorgde de voorbereidende werkzaamheden ter ondersteuning van het besluit. De unieke oplossing is een combinatie van één volledig nieuwe boogbrug en één gerenoveerde boogbrug, waarbij hergebruik van materialen het project duurzaam en circulair maakt.

De Van Brienenoordbrug maakt deel uit van de A16 en verbindt de oevers van de Nieuwe Maas aan de oostkant van Rotterdam. Ze bestaat feitelijk uit twee bruggen: de eerste Van Brienenoordbrug (oostelijke boogbrug) die in 1965 werd geopend en de tweede Van Brienenoordbrug (westelijke boogbrug) die in 1990 open ging voor het verkeer. Gemiddeld rijden er dagelijks 230.000 voertuigen over de brug. Het is daarmee een van de drukste verkeerscorridors van Nederland, een onmisbare schakel in de ‘Ruit van Rotterdam’.

Integrale aanpak en bewaken samenhang

Royal HaskoningDHV en Arup hebben de verantwoordelijkheid om de brug te inspecteren, analyseren en ontwerpen, het samen met Rijkswaterstaat (RWS) verzorgen van het omgevingsmanagement alsmede het contracteren van de opdrachtnemer en de begeleiding tijdens de uitvoering. De drie samenwerkende partijen zorgen voor een integrale aanpak en bewaken de samenhang.

Tijdens voorbereidend onderzoek door Royal HaskoningDHV en Arup om beide boogbruggen te renoveren, werd steeds duidelijker hoe complex de werkzaamheden zijn. Om dit veilig te doen terwijl het verkeer blijft doorrijden, zouden extra maatregelen nodig zijn die forse hinder voor weg- en scheepvaartverkeer veroorzaken. Daarnaast zijn zware metalen aangetroffen in de verf op de brug. Het verwijderen daarvan maakt het werk nog complexer met meer risico’s voor de veiligheid en een langere doorlooptijd. Door de lastige werksituatie voor de aannemer en de langdurige verkeersimpact op de omgeving, hebben we een aanpak geadviseerd waarin één boogbrug wordt vervangen en de andere boogbrug wordt gerenoveerd.

“Het vervangen van de boogbruggen wordt een militaire operatie: veilig, snel, precies en in nauwe samenwerking met alle partijen in de keten."

Frans de Graaf, projectleider Van Brienenoordbrug en Niels Willemsen projectmanager Managing Contractor, beiden van Royal HaskoningDHV

Vervangen én verjongen

De aanpak van de Van Brienenoordbrug begint in de zomervakantie van 2025 met de vervanging van de westelijke boogbrug (richting Dordrecht) voor een geheel nieuwe boog die op een andere locatie wordt gebouwd. De oude westelijke boogbrug wordt gerenoveerd en zal daarna op de plaats komen van de huidige oostelijke boogbrug in 2026. De bestaande oostelijke boogbrug blijft ‘over’, hiervoor wordt een nieuwe bestemming gezocht. Tevens worden de beweegbare delen van beide bruggen gerenoveerd en vervangen. Hierdoor wordt het project op een zo duurzame, kosten effectieve manier en minder belastend voor het milieu aangepakt, waarmee het een bijdrage levert aan de circulaire economie.

Daan Tjepkema, ontwerpleider bij Arup, en Sabine Delrue, technisch manager bij Arup: “Met deze creatieve oplossing wordt het project technisch solide en kosteneffectief aangepakt, terwijl er door het hergebruik een bijdrage wordt geleverd aan de circulaire economie: het icoon van Rotterdam kan worden behouden”.

De werkzaamheden zullen tussen 2025 – 2027 gefaseerd worden uitgevoerd, zoveel mogelijk in zomerperiodes omdat het dan minder druk is op de weg. Tot die tijd wordt de Van Brienenoordbrug goed onderhouden en is zij veilig voor al het weg- en scheepvaartverkeer.

Vervanging en Renovatie opgave

Nederland staat de komende jaren voor een forse verjongings- en vernieuwingsopgave (V&R) voor de bestaande infrastructuur. Veel bruggen en tunnels stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. De Van Brienenoordbrug is de grootste en eerste V&R opgave voor Rijkswaterstaat. Bij de V&R opgave ondersteunen Royal HaskoningDHV en Arup met de nieuwste slimme en duurzame technieken.

Feiten en cijfers

 Eerste Van Brienenoordbrug (oostzijde): open in 1965
 Tweede Van Brienenoordbrug (westzijde):open in 1990
 Type: boogbrug & basculebrug & aanbruggen 
 Wegverkeer (A16):dagelijks ruim 230.00 voertuigen 
 Vaarwegverkeer:jaarlijks ruim 120.000 vaartuigen 
 Brom- en fietsverkeer:dagelijks 2.500 á 3000 tweewielers 
 Brugdraaiingen:  jaarlijks circa 150

 

Lees ook het persbericht van Rijkswaterstaat