25 mei 2018

De duurzame Nereda® technologie van Royal HaskoningDHV zal vanaf 2020 het afvalwater van Vriezenveen zuiveren. Vergeleken met de huidigen installatie neemt de nieuwe zuivering veel minder ruimte in. Waterschap Vechtstromen is een innovatieve organisatie die veel waarde hecht aan het terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater. Met de nieuwe installatie kan het waterschap tegen lagere operationele en energiekosten meer grondstoffen uit het rioolwater van circa 15.000 mensen halen.

Na goede ervaringen met de hybride Nereda installatie in Vroomshoop bouwt Royal HaskoningDHV de tweede Nereda zuiveringsinstallatievoor Waterschap Vechtstromen. Dit keer een 100% Nereda. De huidige zuivering uit de jaren zeventig wordt vervangen door een duurzame, moderne installatie die gemakkelijk online kan worden bijgestuurd via een zogenoemde Aquasuite® Nereda Controller. De zuivering zal vanaf midden 2020 operationeel zijn.

De basiswerking van de huidige en van de nieuwe Nereda installatie is grotendeels gelijk: het vuile rioolwater wordt afgebroken en schoongemaakt door miljarden bacteriën. Nu doen die hun werk in de verschillende grote bezinktanks waarmee het terrein van de zuivering vol staat. Met de nieuwe installatie zijn veel minder en aanzienlijk kleinere bassins nodig omdat de zogeheten aërobe bacteriën compacte slibkorrels vormen, waarin meerdere zuiveringsstappen tegelijk worden voltooid. Dit vereenvoudigt en versnelt het zuiveringsproces. De nieuwe installatie neemt daarmee minder dan de helft van het huidige terrein in beslag.