22 apr 2016
De provincie Drenthe start deze week een onderzoeksproject om asbestdaken op te sporen. Komende maand vliegt een vliegtuig over alle gemeenten om met een hyperspectrale camera elke vierkante meter in kaart te brengen. Deze methode werd nog niet eerder in Nederland op deze schaal toegepast. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit Vigilance, Wageningen University en Universiteit Utrecht onder leiding van Royal HaskoningDHV. Daarnaast is de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) en de gemeente Emmen betrokken. Aanleiding is het verbod op daken met platen asbestcement vanaf 2014.

v.l.n.r  Klaas van der Veen (RUD Drenthe), Cors van den Brink (Royal HaskoningDHV), Bouke Pieter Ottow (Royal HaskoningDHV), Hanneke Schuurmans (Royal HaskoningDHV), Jaap Braam (provincie Drenthe) en Eric van der Veen (Vigilance) voor de Diamond DA-42 van Vigilance
v.l.n.r  Klaas van der Veen (RUD Drenthe), Cors van den Brink (Royal HaskoningDHV), Bouke Pieter Ottow (Royal HaskoningDHV), Hanneke Schuurmans (Royal HaskoningDHV), Jaap Braam (provincie Drenthe) en Eric van der Veen (Vigilance) voor de Diamond DA-42 van Vigilance

Als projectleider stelde Royal HaskoningDHV het consortium samen om met de juiste kennis en partijen het onderzoek op te zetten zodat de vraag van provincie Drenthe en RUD adequaat wordt beantwoord. Daarnaast zorgt Royal HaskoningDHV voor de kalibratie van de beelden met resultaten van lokaal veldwerk en de verwerking van de hyperspectrale beelden tot een – interactieve en gebruiksvriendelijke – GIS-kaart. Daarop is ieder zichtbaar dak rood (asbest) of groen (geen asbest) gekleurd. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare kennis bij de universiteiten van Wageningen en Utrecht. De uitkomst van dit onderzoek levert tevens input op voor de eventuele toepassing van dit type onderzoek in de rest van Nederland.

Uniek en kostenbesparend

Deze onderzoeksmethode is nog niet eerder op deze schaal toegepast in Nederland en is uniek door de combinatie van een aantal aspecten. Gebruik van een hyperspectrale camera met een pixelgrootte die klein genoeg is om daken te detecteren, kleinschalige onderzoeken waarin de hyperspectrale vingerafdruk van asbest is vastgesteld en de nauwkeurigheid waarmee asbest kan worden gedetecteerd (85%) en bestaande technieken en software om op provinciale schaal remote sensing toe te passen. 

Deze ‘remote sensing’-techniek vanuit een vliegtuig levert een totale besparing van circa 2 miljoen euro op voor gemeenten en provincie ten opzichte van de huidige werkwijze.