5 sep 2018

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft afgelopen vrijdag 31 augustus in Sint-Pieters-Leeuw het startschot gegeven voor de bouw van de nieuwe Drie Fonteinenbrug over het kanaal naar Charleroi. De nieuwe brug, geschikt voor vrachtverkeer en fietsers, en zal de verkeersdruk in de regio ontlasten en zorgen vooreen betere ontsluiting en verkeersveiligheid. Ook het watergebonden transport via de binnenvaart krijgt een stevige stimulans. Royal HaskoningDHV tekende voor het architectonisch ontwerp van de brug, die in samenwerking met SWECO Belgium tot stand kwam, en in opdracht is van De Vlaamse Waterweg.

“Sint-Pieters-Leeuw heeft er een markant landmark bij. Ik verwacht dat de nieuwe brug een katalysator zal worden voor economische groei en bereikbaarheid van de regio”, aldus Joris Smits, leading architect en brugontwerper bij Royal HaskoningDHV.

De Bergensesteenweg (N6) in Sint-Pieters-Leeuw kampt met ernstige mobiliteitsproblemen. Het is een toegangsweg richting Brussel en richting de ring rond Brussel en en moet dagelijks een behoorlijke stroom aan personenwagens én vrachtverkeer verwerken. De bedrijvenzone bij de ring rond Brussel is hierdoor bijzonder slecht ontsloten, omdat de vrachtwagens de site alleen kunnen bereiken via de verzadigde N6 én een aantal woonwijken.

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft nu het startschot gegeven voor de bouw van een nieuwe brug die in het verlengde van de Drie Fonteinenstraat over het kanaal naar Charleroi zal worden aangelegd. De nieuwe Drie Fonteinenbrug geeft het vrachtverkeer een alternatieve route via de ring rond Brussel en via de rechteroever van het kanaal.

Extra watergebonden bedrijvigheid

Tegelijkertijd wordt het kanaal naar Charleroi verder uitgebouwd als een watersnelweg. De Drie Fonteinenbrug maakt de aanleg van nieuwe kades en de uitbouw van een regionaal overslagcentrum mogelijk op de linkeroever van het kanaal. Zo komen er meer mogelijkheden om goederen te vervoeren over het water. De nieuwe brug faciliteert de scheepvaart ook door de vrije doorvaarhoogte van wel 7m20, zodat de brug niet geopend moet worden voor schepen die willen passeren.

Aansluiting op nieuwe fietsroute

De nieuwe Drie Fonteinenbrug krijgt ook een goede functionele aansluiting op de nieuwe fietssnelweg (F20 Kanaalroute Zuid) en andere fietspaden. Er wordt telkens een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aangelegd van vier meter breed, met een fietshelling die helemaal los staat van de rijweghelling. Zo ontstaat een comfortabel en veilig fietstraject.

Fasering van de werken

De werken voor de brug en de bijhorende ontsluitingswegen worden in twee fasen opgedeeld. In de eerste fase, die nu is gestart, worden de ophogingen gedaan op de linkeroever en worden er buffergrachten, fietspaden en wegen aangelegd. In de tweede fase, die gepland is voor het najaar van 2019, volgen de bouw van de landhoofden op beide oevers, de bouw van de brug zelf en de aanleg van de ontsluitingswegen en fietspaden. Als alles volgens planning verloopt, kan de nieuwe brug in het najaar van 2021 in gebruik genomen worden.

Lees ook het originele persbericht hier.
Drie fonteinen Royal HaskoningDHV