19 jan 2021

Hinder van geluid is nog steeds een veelbesproken fenomeen. Burenlawaai en verkeerslawaai (auto’s, treinen en vliegtuigen) staan met stip bovenaan, maar ook geluid van bedrijven (lokale bedrijven en industrie) krijgt veel aandacht. Het fenomeen geluidhinder is complex, de mate van hinder is persoonlijk. De een heeft nu eenmaal sneller last van ongewenst geluid dan de ander.

Om geluid te reguleren, moet dit geobjectiveerd te worden. Dat wil zeggen dat door ervaringsonderzoek vastgesteld moet worden wanneer de gemiddelde mens hinder of ernstige hinder ondervindt. Daarna kan een stelsel van wettelijke regels opgesteld worden om hinder zo veel mogelijk te voorkomen.
Maar daarmee zijn we er nog niet. In ons drukbevolkte land willen we ons allemaal verplaatsen, recreëren, werken en wonen. Al deze activiteiten veroorzaken geluid of zijn gevoelig voor geluidhinder. Dit heeft geresulteerd in een complex wettelijk stelsel met geluidregels.

Niet eerder is in Nederland een boek verschenen met een compleet overzicht van de geluidregelgeving voor bedrijven, verkeer, ruimtelijke ordening en evenementen.
Rick Huizinga, ruim 20 jaar werkzaam als geluidspecialist bij Royal HaskoningDHV als geluidspecialist is samen met zijn medeauteurs de uitdaging aangegaan om een compleet overzicht te schetsen van de Nederlandse geluidregelgeving. Het handboek, uitgegeven door de Berghauser Pont Mediagroep gaat ook diep in op het fenomeen geluid zelf en geeft een uitgebreide doorkijk naar de geluidregelgeving onder de aanstaande Omgevingswet.

Meer weten? Neemt u gerust contact op met Rick Huizinga.

Handboek Geluid | RoyalHaskoning