5 okt 2015

Complexe, maatschappelijke veranderopgaven kan niemand in zijn eentje tot een goed einde brengen. “Succesvol samenwerken is nodig, maar is ook een vak dat in de praktijk wordt onderschat.” Dat is de boodschap van Pascal Lamberigts en Liesbeth Schipper tijdens het co-creatie event in Den Haag over ‘Gedeeld Eigenaarschap voor maatschappelijke verandering’. De twee Strategie en Management Consultants van Royal HaskoningDHV hebben in het gelijknamige boek hun kennis op het gebied van interbestuurlijke samenwerking en governance weten te bundelen, op basis van ervaringen met onder meer het Deltaprogramma, Gebieden Energie Neutraal en het Initiatief Bewust Bodemgebruik.

Foto gemaakt door Rogier Bos

Dagvoorzitter Jan Herman de Baas, de nieuwe Provinciesecretaris van Zuid-Holland, leidde de boekpresentatie 'Gedeeld eigenaarschap’ met ruim 70 gasten van overheid en bedrijfsleven. Plaats van handeling: de New World Campus, broedplaats voor innovatie en dialoog op het gebied van duurzaamheid. Veel actuele opgaven passeerden de revue. Voor een succesvolle metroolpoolregio Rotterdam Den Haag vragen burgers en bedrijven om één overheid, maar hoe organiseren we dat in een dichtbevolkte regio met grote opgaven op gebied van stedelijke economie, bereikbaarheid én leefbaarheid? Gastspreker Floor Vermeulen, Gedeputeerde Zuid-Holland: “De uitdaging is of je als overheid bereid bent om open met elkaar over de vraagstelling te praten, buiten je eigen kaders te denken en je te laten beïnvloeden door andere partijen. De eerste stap naar gedeeld eigenaarschap is een succesvolle dialoog.” Deltacommissaris Wim Kuijken blikte terug op de eerste jaren van het succesvolle Deltaprogramma, maar durfde ook vooruit te kijken. "Zolang lijnorganisaties niet poreuzer zijn, over hun eigen schaduw heen stappen en transparanter met elkaar samenwerken om een breed maatschappelijk doel aan te pakken, blijven er programma's zoals het Deltaprogramma nodig.” Birgitta Kramer, Duurzaamheidsmanager bij Vitens en genomineerd voor de Duurzaamheidsmanager van 2015, ging in op het eigen duurzaamheidsprogramma en wil daarmee vooral kijken naar wat Vitens teweeg brengt buíten de grenzen van het eigen bedrijf. Ze deed een oproep aan bedrijven en overheden om meer verantwoordelijkheid te nemen voor schaarse goederen als water en grondstoffen, waarvan niemand zich echt eigenaar mag noemen.

René ten Bos, Hoogleraar Filosofie en Management aan de Radboud Universiteit Nijmegen, verzorgde een filosofische slotreflectie. Volgens hem vragen complexe vraagstukken om even complexe organisatievormen waarbij bestuurders en managers vooral moeten blijven “bufferen en aanmodderen”. De wereld is te complex om anders te willen. Dagvoorzitter Jan Herman de Baas vatte de resultaten van de inspirerende discussie kernachtig samen: “Gedeeld eigenaarschap is onmisbaar bij het realiseren van maatschappelijke veranderopgaven.”