18 mrt 2019

De kustgemeenschap van Stolford is de eerste locatie in het Verenigd Koninkrijk waar de innovatieve Nederlandse waterkeringstechnologie, Hillblock, wordt ingezet. Hillblock is een blokbekleding die een reeks speciaal gevormde betonblokken gebruikt die aan de zeezijde van een talud worden geplaatst. Team van Oord, een samenwerkingsverband tussen Van Oord, Kier Group, Mackley en Royal HaskoningDHV, zal het project leiden. Vandaag wordt het project geopend onder leiding van The Environment Agency en de Nederlandse ambassadeur Simon Smits.

Stolford kijkt uit over het Kanaal van Bristol, heeft een geschiedenis van kusterosie en is gevoelig voor overstromingen. In 1981 overspoelde de zeewering en liep 660 hectare land onder water, waaronder 24 woningen. In 1990 zorgden vloed en stormen voor nieuwe overstromingen.

Er zijn al kustverdedigingen tussen Stolford en Hinkley bestaande uit rotsbepantsering en een dijk. Deze verdedigingswerken grenzen aan een kiezelrand die gevoelig is voor ernstige erosie.Stijgende zeespiegels en meer extreme weersomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat de rand en dijk steeds kwetsbaarder werden voor erosie en het risico op een overstroming steeds groter wordt. Conventionele rotsbewapening zou te duur en visueel onaantrekkelijk zijn. Bovendien zou het vervoer van rotsbepantsering overmatige overlast hebben veroorzaakt door zware vrachtwagens die door de smalle wegen naar een afgelegen kustlocatie reizen.

Er werd besloten dat de beste oplossing een Nederlands systeem was, bekend als Hillblock, een soort blokbekleding, die een reeks speciaal gevormde betonblokken gebruikt die aan de zeezijde van een talud zijn geplaatst. Stormgolven stromen over de structuur en komen in een netwerk van holtes tussen de blokken terecht die de golven breken.De blokken zijn gevormd als champagnekurken en zijn gemaakt van beton met een hoge dichtheid en worden op hun plaats gehouden door stalen palen en betonnen randen. Hoewel extreem zwaar, is elk blok ontworpen om enigszins te bewegen, waardoor de structuur op zijn plaats blijft door wrijving.

Het Hillblock-systeem, dat uitgebreid is gebruikt in de Nederlandse kustverdediging, is de afgelopen jaren geoptimaliseerd om de stabiliteit te maximaliseren en de golfoploop te minimaliseren. Dit betekent dat de hoogte van de bekledingen kan worden verkleind in vergelijking met conventionele systemen, waardoor de hoeveelheid bouwmateriaal, kosten en CO2 wordt verminderd.

Het Stolford-plan biedt een hoog niveau van bescherming tegen overstromingen voor 20 woningen, de toegangsweg tot het dorp en ongeveer 70 hectare landbouwgrond. Het is een voorbeeld van internationale samenwerking en kennisdeling bij de ontwikkeling van nieuwe kustverdedigingsoplossingen.

"Het gebruik van een innovatief en beproefd Nederlands systeem bij Stolford heeft ons in staat gesteld een economisch alternatief te bieden voor rotsbepantsering op deze afgelegen locatie aan de kustlijn van Somerset. Het is een geweldig voorbeeld van partnerschap dat mogelijk is gemaakt dankzij een bijdrage van de Nederlandse overheid via de 'Partners for Water Scheme' ", zegt projectmanager Nol Vincent van The Environment Agency.

Jaap Flikweert, Leading Professional Flood Resilience bij Royal HaskoningDHV en onderdeel van Team Van Oord, zei: blokbekledingen zijn de standaardoplossing voor de bescherming van de Nederlandse zeewering tegen stormen van maximaal 1: 10.000 per jaar. Een verbeteringsprogramma ter waarde van €1 miljard in de afgelopen 20 jaar heeft veel innovatie mogelijk gemaakt: scherpere ontwerpregels, betere blokken, gestroomlijnde plaatsingsmethoden. We delen al deze innovatie nu met het Verenigd Koninkrijk en Stolford is het eerste plan dat profiteert.

De Nederlandse overheid heeft ruim €100.000 bijgedragen in het kader van de Partners for Water Scheme, dat het gebruik van Nederlandse watermanagementinnovaties wereldwijd ondersteunt met als doel de wereldwijde weerbaarheid tegen water te verbeteren en tegelijkertijd het Nederlandse bedrijfsleven te ondersteunen.