20 dec 2018

Nederland moet veel meer inzetten op biomassa. Niet alleen voor opwekking van elektriciteit, maar ook als grondstof voor de chemische industrie. Er is namelijk geen ander realistisch duurzaam alternatief voor fossiele grondstoffen voor het productieproces van onder meer plastic. Investeren in biomassa biedt bovendien kansen voor de regio Groningen die een nieuwe motor kan worden van de Nederlandse economie.

Dit stellen wij in het Witboek Biomassa 2018, over de stand van zaken, prioriteiten voor de toekomst en visie voor een biobased economy in de regio Groningen. "Biomassa is cruciaal in de strijd tegen klimaatverandering. Biomassa is namelijk uniek omdat er geen ander realistische duurzaam alternatief is voor fossiele grondstoffen als het gaat om de productie van plastic en chemicaliën”, aldus Klaas Koop, senior consultant Environment en Energy bij Royal HaskoningDHV en één van de auteurs van het Witboek.

Import biomassa is nodig en mogelijk

Volgens Koop kan de energietransitie in Nederland verder versterkt worden met behulp van biomassa, maar er moet wel actie worden ondernomen. “Er is in Nederland een tekort aan biomassa en dus zal er geïmporteerd moeten worden. De import van biomassa kan de import van fossiele brandstoffen geleidelijk gaan vervangen, en ik concludeer ook dat er wereldwijd voldoende duurzame biomassa beschikbaar is” stelt Koop. Verder kan de nog relatief onontgonnen biomassateelt worden opgestart bijvoorbeeld op gronden die geen andere toepassing hebben. Aan de import van biomassa moeten duidelijke en naleefbare regels worden gesteld. Daarmee moet de duurzame herkomst van de biomassa worden gegarandeerd.

Biomassa is momenteel verantwoordelijk voor circa 60% voor de duurzaam opgewekte stroom in Nederland, via de verbranding van organische materialen zoals hout en huishoudelijk restafval. Royal HaskoningDHV stelt dat deze elektriciteitsopwekking niet 100% duurzaam is, maar wel een veel duurzamer alternatief dan kolencentrales en een belangrijke factor in de stabiele stroomtoevoer wanneer wind- en zonne-energie minder leveren. Die zogenaamde ‘balancering’ is essentieel aangezien Nederland steeds afhankelijker gaat worden van energieproductie uit zon en wind. Via biomassacentrales kan dat aanbod op korte termijn worden aangevuld op die momenten dat er te weinig wind en zon is.

Biomassa gaat olie vervangen bij de productie van plastic

Volgens de ingenieurs is naast het opwekken van energie via biomassa ook vooral de ontwikkeling van technieken waardoor biomassa fossiele grondstoffen kan vervangen in de, ook in Nederland zeer belangrijke, (petro)chemische industrie van groot belang. “De raffinagetechnieken voor olie zijn niet bruikbaar voor biomassa, maar fossiele grondstoffen gaan op termijn zeker worden vervangen door biomassa. Het is van groot belang dat er nu wordt geïnvesteerd in het vergaren van kennis over bioraffinage en het steunen van bioraffinageprojecten is een must”, stelt Koop.

Volgens Royal HaskoningDHV levert het ontwikkelen van biomassa en het streven naar een biobased economie grote kansen op voor de regio Groningen. Deze regio heeft vanuit de gasindustrie een zeer goede basis: Groningen heeft (diepzee)havens, chemie, energie en landbouw – de ketens voor de biomassa-economie. Daardoor kan de regio na de energiewinning uit turf en aardgas nu een leidende rol gaan spelen in biomassa.

Download hier het Witboek Biomassa 2018.