15 mei 2019

Op 9 mei 2019 hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant en het Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het tot stand brengen van een directe treindienst tussen Eindhoven en Düsseldorf. In de afgelopen jaren heeft het consortium AT Osborne -Royal HaskoningDHV  in het kader van het programma EurekaRail de benodigde onderzoeken uitgevoerd en de plan- en besluitvorming gefaciliteerd.

De directe spoorverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf draagt bij aan de werkgelegenheid én de economie en zorgt voor een goede en snelle verbinding van Brainport Eindhoven met de luchthaven in Düsseldorf.

Foto: Onder andere staatssecretaris Van Veldhoven en de Duitse deelstaatminister Hendrik Wüst tekenden de samenwerkingsovereenkomst voor het tot stand brengen van een directe treindienst tussen Eindhoven en Düsseldorf.

Directe verbinding Eindhoven – Düsseldorf

Eind 2016 hebben het ministerie van I&W, de provincies Limburg en Noord-Brabant, het ministerie van Verkeer van Noord-Rijn Westfalen en het Verkehrsverbund VRR hun krachten gebundeld om via een stapsgewijze benadering de mogelijkheden voor een directe treinverbinding te onderzoeken. 

Kansrijke oplossingen

Samen met alle partners is een gestructureerd proces doorlopen waarbij alle stakeholders aan beide zijde van de grens steeds zijn betrokken. In 2016 is allereerst gekeken naar kansrijke oplossingen voor de internationale treinverbindingen en no-regret maatregelen voor de benodigde infrastructuur. Vroege besluitvorming hierover heeft geresulteerd in commitment vanuit Nederland als Duitsland, landelijk en regionaal. 

Multimodale internationale vervoerwaardestudie 

De meest kansrijke verbindingen zijn in alternatieven uitgewerkt en voorzien van beslisinformatie. Hierbij is een uitgebreide analyse gemaakt van infrastructuur capaciteit (door middel van microsimulatie), dienstregeling en vervoerwaarde, op basis van een uitgebreide multimodale internationale vervoerwaardestudie.  Dit vormde input voor de Business Case van de nieuwe verbinding, de Regionaal Economische Effecten en de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse. 
De door het consortium uitgevoerde onderzoeken hebben uiteindelijk geleid tot de conclusie dat de integratie van de Duitse Regional Express RE13 vanuit Düsseldorf via Venlo naar Eindhoven een goede mogelijkheid is om de steden rechtstreeks met elkaar te verbinden. Door de directe treindienst wordt de reistijd met ongeveer een kwartier ingekort en worden er jaarlijks ongeveer 250.000 extra reizigers verwacht. 

Comfortabel reizen

De treinverbinding zal openbaar worden aanbesteed door het Verkehrsverbund VRR. De uitgangspunten en eisen aan de treindienst zijn in de afgelopen periode met hulp van AT Osborne-Royal HaskoningDHV uitgewerkt. Hierbij is onder andere gekeken naar de juridische invulling van verantwoordelijkheden, maar belangrijker voor de reiziger: hoe kan een comfortabele reis worden gegarandeerd. In de eisen zijn dan ook punten terug te vinden voor punctualiteit en inrichting van de trein. 

Vanaf 2025 kan de spoorwegonderneming die de aanbesteding wint, tussen Eindhoven en Düsseldorf gaan rijden.

Barend Bekker, Senior Project Manager Rail: "Wij zijn er trots op dat Royal HaskoningDHV een grote bijdrage heeft geleverd in de ontwikkeling van deze belangrijke internationale treinverbinding".