19 feb 2019

Nationaal Monument Kamp Amersfoort start bouw uitbreiding Kamp Amersfoort! Royal HaskoningDHV is als trotse partner verantwoordelijk voor het projectmanagement, directievoering en toezicht van dit bijzondere project.

Het ontwerp bestaat uit een omheinde binnenplaats met een nieuw, ondergronds museum dat ruimte biedt aan thema’s als democratie en mensenrechten, vrede en veiligheid, sociale cohesie en ‘samen’ leven. Om Kamp Amersfoort te koesteren als lieu de memoire zal door middel van herinneringen, reflectie en bezinning stilgestaan worden bij de verschrikkingen die in Kamp Amersfoort hebben plaats gevonden.