30 okt 2017

Over in totaal zo’n 10 kilometer oever, verspreid langs de IJssel, zijn door Waterschap Vallei en Veluwe in opdracht van Rijkswaterstaat maatregelen uitgevoerd om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW), een Europese richtlijn over de kwaliteit van het water.

De aannemerscombinatie Ploegam / Van den Biggelaar voerde namens Waterschap Vallei en Veluwe de werkzaamheden in de IJssel uit en schakelde daarbij Royal HaskoningDHV in. 

Er zijn 8 geulen in de uitwaarden van de IJssel tussen Dieren en Zwolle gerealiseerd en op 17 locaties zijn de oevers aangepast (ontstenen). Hierdoor verbetert de leefomgeving voor allerlei soorten vissen en waterplanten, en kan in de loop van de tijd een evenwichtig ecologisch waterleven ontstaan.

Wij hebben in de tenderfase bijgedragen met adviezen op het gebied van ontwerp, ecologie en omgevingsmanagement. Tijdens de uitvoering hebben we engineeringscapaciteit, ecologische begeleiding, een ontwerpleider en een omgevingsmanager geleverd.

Het project werd op 27 oktober 2017 op feestelijke wijze geopend.

KRW maatregelen IJssel | Royal HaskoningDHV | Iwan Reerink

Tanja Klip- Martin, Dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe verricht de openingshandeling in bijzijn van Jos van Hees, Directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Dolf Atteveld namens de aannemerscombinatie en Piet Winterman, programmadirecteur Deltanatuur Staatsbosbeheer.