28 mei 2019

Koning Willem-Alexander heeft op 28 mei een werkbezoek gebracht aan de wijk De Geitenkamp in Arnhem. Hij zag met eigen ogen welke maatregelen daar zijn genomen om de gevolgen van extreme weersomstandigheden op te vangen. De vernieuwing van de riolering werd aangegrepen om meteen ook de noodzakelijke klimaatmaatregelen te treffen. Royal HaskoningDHV verzorgde de integrale ondersteuning, van het civieltechnisch werk tot en met de stedenbouwkundige inpassing en de bewonersparticipatie.

Koning bekijkt klimaatadaptatie in Arnhemse wijk A

Foto: Koning Willem-Alexander op werkbezoek in Arnhem. Copyright foto: © Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Studio 38c

De koning bracht zijn bezoek samen met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Het bezoek vond plaats in het kader van het landelijke Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Dit programma is erop gericht om in stedelijke en landelijke gebieden de gevolgen van extreme weersomstandigheden op te kunnen vangen. Koning Willem-Alexander kreeg in De Geitenkamp uitleg over welke maatregelen zijn genomen om overlast en schade door extreme regenval te voorkomen of te verminderen. In de wijk is na de zondvloed van vijf jaar geleden het rioolstelsel vervangen en is het hemelwater afgekoppeld van het rioolstelsel. Het water wordt voortaan afgevoerd naar grote infiltratieputten, regentuinen en wadi’s. Deze infiltratieputten en wadi’s vormen samen met enkele oude brandblusvoorzieningen nieuwe opvangbekkens voor de buffering van het hemelwater.

Het aangepaste profiel van de nieuwe bestrating zorgt er bovendien voor dat het water naar de zijkanten van de wegen loopt, en vervolgens in groenperken in de grond kan zakken. Dit voorkomt dat te snel en te veel water naar lagergelegen gebieden stroomt. In de Reestraat zagen de koning en de minister hoe dat in de praktijk werkt, aan de hand van een stortbui-simulatie.