28 sep 2021

Water is noodzakelijk voor ons bestaan. Zowel voor ons als mens als voor de natuur en voor bedrijven. De werkelijke waarde van schoon, bruikbaar (drink)water is dan ook vele malen hoger dan wat we hiervoor betalen. In de kosten van industriële productie speelt water vooralsnog een marginale rol. In de license-to-operate des te meer!

Water Stewardship

“Water stewardship”, in het Nederlands het best te vertalen naar “verantwoord waterbeheer”, is stilstaan bij deze onschatbare waarde van water en vervolgens in beweging komen om de bedrijfsvoering te verduurzamen en goed voorbereid de toekomst tegemoet treden.

Eerder schreef mijn collega Jan Appelman al een blog over het nut (en de noodzaak) van een masterplan water.Een goed toepasbare blauwdruk voor zo’n masterplan, die bovendien voldoet aan de internationale ISEAL-code voor geloofwaardige standaarden, is de standaard van de “Alliance for Water Stewardship” (AWS).

AWS International Water Stewardship Standard

De AWS standaard is een stappenplan dat door alle waterverbruikers overal ter wereld en in elke industrie op dezelfde gestructureerde wijze toe te passen is. De standaard helpt inzicht te creëren in het eigen waterverbruik en de effecten hiervan. Daarnaast stimuleert de standaard om buiten de hekken van het eigen terrein te kijken en de samenwerking met anderen op te zoeken om zo verantwoord waterbeheer binnen de een grotere context (het stroomgebied) te realiseren.

De 5 stappen uit de standaard zijn:

  1. Grip op water door het verzamelen en begrijpen – van gegevens over watergebruik, het stroomgebied, de relevante stakeholders en best practices binnen de branche;
  2. Verantwoorden en plannen – de buitenwereld laten weten dat er gewerkt wordt aan verantwoord waterbeheer en vormgeven van een strategie;
  3. Implementeren – wat er in stap 2 gepland is;
  4. Evalueren – hoe stap 3 is verlopen ten opzichte van het plan en waar het plan mogelijk moet worden bijgesteld;
  5. Lessons learned delen – wat ging goed en wat kan beter, welke lessen zijn geleerd en wat heeft het opgeleverd.

De vijf stappen uit de AWS-standaard

Het volgen van de 5 stappen uit de standaard zal leiden tot verbeterde performance binnen 5 gebieden (conform de SDG; zie figuur):

  • Goed waterbeheer;
  • Behoud van een gezonde toestand van belangrijke water gerelateerde gebieden;
  • Goede waterkwaliteitsstatus
  • Duurzame waterbalans;
  • Veilig water, sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen (WASH).

AWS-certificering als communicatiemiddel

De AWS standaard kan als méér worden ingezet dan een blauwdruk voor een masterplan water. Desgewenst kan een bedrijf na implementatie van de 5 stappen certificering bij AWS aanvragen. Certificering kan aangevraagd worden op 3 niveaus met toenemende eisen: Core (kern), Goud en Platina. Certificering is het rotsvaste bewijs dat een bedrijf verantwoord waterbeheer heeft geïmplementeerd en kan gebruikt worden in communicatie richting relevante partijen en om de merkperceptie te verbeteren.

Aan de slag

Wilt u voorbereid zijn op waterschaarste en andere aan water gerelateerde risico’s? Bent u er klaar voor uw watergebruik te optimaliseren, in samenwerking met stakeholders? Ziet u de onschatbare waarde van water? Wij hebben meerdere specialisten in huis die door AWS geaccrediteerd zijn op het niveau “specialist”. Wij helpen u graag uw masterplan water op te stellen en accreditatie bij de AWS te verkrijgen. Samen zorgen we voor uw verantwoord waterbeheer. Dat is wat wij bedoelen met #enhancingsocietytogether! Neem contact met ons op en laat zien dat u een front-runner binnen de sector bent en uw verantwoordelijkheid pakt!

“The content herein is the author’s opinion and not published on behalf of the Alliance for Water Stewardship (AWS). The author holds an AWS Professional Credential and this piece of publishing helps fulfil their Continuing Contribution Units requirements. For more information about AWS or the AWS Professional Credentialing Program please visit https://a4ws.org/.”