20 jan 2021

Op vrijdag 15 januari heeft ProRail het startschot gegeven voor de Kennisalliantie ERTMS: een innovatief contract waarin Royal HaskoningDHV samenwerkt met ProRail, de toekomstige leverancier van de treinbeveiligingssystemen en de ingenieursbureaus Arcadis, Movares en Sweco.

Het European Rail Traffic Management System (ERTMS) zorgt voor een veiliger spoor en biedt ook potentiële voordelen op het gebied van betrouwbaarheid, snelheid, het vergroten van de capaciteit en makkelijker grensoverschrijdend treinverkeer. Met ERTMS kunnen treinen op een veilige manier dichter op elkaar rijden. 

De aanleg van het Europees treinbeveiligingssysteem ERTMS is een veelomvattend proces en wordt wel de grootste transitie in het spoor sinds de elektrificatie genoemd. De treinbeveiligingswereld wordt hiermee meer digitaal en dit biedt kansen voor innovaties. De ommezwaai naar dit systeem raakt daarom ook de samenwerking met ingenieursbureaus. ProRail heeft Royal HaskoningDHV en de drie andere voor engineering treinbeveiliging erkende ingenieursbureaus gevraagd om deel uit maken van de alliantie. Dat geldt straks ook voor de toekomstige systeemleverancier van ERTMS. Hoewel aannemers geen onderdeel uit maken van de alliantie, zullen zij natuurlijk ook een rol spelen in het project. 

“We zijn erg blij met het initiatief van ProRail. ERTMS is een update van de infrastructurele aorta van Europa en dé toekomst van treinbeveiliging. Door de Kennisalliantie kunnen we ons goed voorbereiden op deze belangrijke ontwikkeling en werken we op de meest efficiënte manier samen met ProRail, de leverancier van de hard- en software van de treinbeveiligingssystemen en de andere ingenieursbureaus. Zo kunnen we de rol van Nederland in de grootschalige uitrol van ERTMS tot een succes maken.”
Mark Niewold, Directeur Rail Nederland, Royal HaskoningDHV

ERTMS level 2 baanvak voor het traject Kijfhoek-Belgische grens

De Kennisalliantie gaat het ERTMS level 2 systeem voor het traject Kijfhoek-Belgische grens opleveren. Royal HaskoningDHV is samen met de andere bureaus verantwoordelijk voor het testen en het indienststellen van een nieuw ERTMS level 2 systeem op de corridor. 

“De Kennisalliantie ERTMS heeft als doel om de corridor Kijfhoek-Belgische grens op tijd en binnen budget in dienst te krijgen en daarbij ‘open engineering’ te bereiken door kennis op te bouwen en met elkaar te delen. Ik vind het bijzonder dat ProRail er op deze manier voor zorgt dat de ingenieursbureaus versterkt worden in ERTMS en straks in staat zijn om zelfstandig ERTMS projecten te kunnen doen. ProRail spreekt hiermee uit dat zij de ingenieursbureaus als volwaardige partners ziet in ERTMS. Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking in de Kennisalliantie een grote bijdrage levert aan beide projectdoelen.”
Fred Kossen, projectmanager ERTMS Royal HaskoningDHV

Open Engineering

De kennis voor het uitvoeren van ERTMS (L2) projecten zit voor een groot deel bij de leverancier. Door open engineering te realiseren, kunnen alle betrokken partijen kennis en ervaring opdoen met de invoering en toepassing van het nieuwe systeem. De ingenieursbureaus zijn zo in staat activiteiten zelfstandig uit te voeren, van ontwerp tot en met het in dienst stellen van treinbeveiligingsinstallaties.
Het totale samenwerkingscontract heeft een waarde van 28 miljoen euro en een looptijd van acht jaar.

Kennisalliantie ERTMS gaat van start