15 mrt 2021

Ontwerp nieuwe waterzuivering HVC

Interfaces tussen verschillende productiestappen zijn essentieel voor de overall efficiëntie van het proces. Dit geldt ook voor de interface tussen de waterzuiveringsinstallatie en de vervuilde waterstromen. In het ontwerp voor een nieuwe waterzuivering voor HVC was de interface tussen de afvalwaterstromen en zuivering essentieel voor de optimale operatie van de zuivering. 

Stikstofverwijdering met een stoomstripper

Bij de slibverbrandingsinstallatie van HVC te Dordrecht wordt droogdampcondensaat geproduceerd. In de toekomst verwacht HVC dat de stikstoflozing fors zal gaan toenemen waardoor de naastgelegen waterzuivering van het waterschap te veel stikstof zou moeten gaan verwijderen. Na een systeemkeuze studie is naar voren gekomen dat 
een DAF-unit gevolgd door een stoomstripper, de beste optie is. 

Hoge rendementen en hergebruik verwijderde stikstof 

Stoomstrippers behalen niet alleen hoge stikstof verwijderingsrendementen, maar bieden ook de mogelijkheid de verwijderde stikstof als ammonia te hergebruiken in DENOX van de verbrandingsinstallatie bij HVC. 

Energiereductie in het proces

Ondanks deze voordelen is stoomstrippen een energie intensieve technologie en gevoelig voor zwevende stof in water. Om deze nadelen te beperken, kan er gebruik worden gemaakt van de interface tussen de stoomstripper en het Brüdencondensaat. Het Brüdencondensaat wordt geproduceerd bij hoge temperaturen. Door het condensaat zo snel mogelijk naar de stoomstripper te leiden, kan er energie bespaard worden die anders voor het verwarmen gebruikt zou worden. 

Een ander aspect van het Brüden is dat geproduceerd wordt vanuit meerdere verbrandingslijnen. Van al deze lijnen blijkt 1 lijn voor meer dan de helft van de stikstof vracht verantwoordelijk te zijn. Door in de zuivering alleen deze lijn te verwerken en aan te vullen met de bruden vanuit de andere lijn, kan er ook bespaard worden op het stoomgebruik in de stripper. 

Kostenbesparing

Hieruit blijkt door samen met de opdrachtgever/HVC slim te kijken naar hoe de ingaande afvalwaterstromen worden aangesloten op de afvalwaterzuivering, er operationele- en investeringskosten bespaard kunnen worden.