19 jul 2019

Deze week start aan de kust van het Engelse Norfolk de uitvoeringsfase van een uniek project: een groot schip gaat 1,8 miljoen kubieke meter zand opbrengen op de stranden langs de kust. Dat zand is bedoeld om de erosie tegen te gaan die verschillende dorpen en bedrijfsterreinen bedreigt, waaronder de Bacton Gas Terminal. Het project is geïnitieerd en uitgewerkt door Royal HaskoningDHV en biedt een effectief antwoord op een probleem dat tot voor kort als onoplosbaar werd beschouwd..

De oplossing is geïnspireerd op de zogenaamde zandmotor die Royal HaskoningDHV eerder al met succes ontwierp voor de Nederlandse kust bij Den Haag. Het project bij Norfolk is het eerste project in zijn soort dat buiten Nederland wordt uitgevoerd.

Het Britse zandmotorproject (sandscaping) werd opgestart na een zware storm in december 2013, die ernstige schade aan de kliffen toebracht. Met als desastreus gevolg dat de bestaande zandbuffer bij de Bacton Gas Terminal (die van groot belang is voor de nationale energievoorziening) bijna halveerde. Bovendien veroorzaakte de storm ernstige overstromingen in de nabijgelegen dorpen.

Natuurlijke verdediging

Een zandmotor is een techniek waarbij een groot schip op daarvoor aangewezen plaatsen zand van de zeebodem oppompt en dat vervolgens opbrengt op het strand. Bulldozers brengen het zand daarna op de gewenste plek. Het strand wordt hierdoor een stuk hoger en breder, waarna de golven en getijden het zand geleidelijk verder langs de lokale kust verspreiden. Deze natuurlijke verdedigingswal vrijwaart de kust bij zware stormen van verdere erosie. Deze oplossing beschermt niet alleen de gasterminal en de dorpen, maar herstelt ook de recreatiestranden die hier voorheen bestonden en creëert duinen die de biodiversiteit bevorderen.

Het project is het resultaat van nauwe samenwerking tussen diverse partijen, waaronder gasterminalexploitanten Shell en Perenco, de gemeente North Norfolk, Royal HaskoningDHV, de Engelse Environment Agency (equivalent van Rijkswaterstaat) en The Crown Estate, de beheerder van onder meer de zeebodem.

Innovatie

Sarah Bütikofer, bestuurder van de gemeente North Norfolk: “Het is echt geweldig te zien hoe dit innovatieve project mensen, huizen, bedrijven en een infrastructuur van landelijke importantie beschermt tegen de verwoestende kracht van de Noordzee. Het laat bovendien prachtig zien, hoe we met technische ingrepen de natuur kunnen versterken. Het is daarmee een effectief en duurzaam antwoord op de concrete dreiging van kusterosie en de verwoestende gevolgen waarmee we hier in North Norfolk allemaal bekend zijn."

Huizen bedreigd

Jaap Flikweert, Flood and Coastal Management Advisor bij Royal HaskoningDHV, licht toe: “Het was niet alleen zaak een belangrijke aardgasterminal te beschermen, maar ook de 2.000 mensen in de nabijgelegen dorpen, die hun huizen en leefgemeenschap bedreigd zagen. De zandmotortechniek maakt gebruik van de kracht van natuurlijke processen om kusterosie een halt toe te roepen en de stranden in deze schilderachtige regio te herstellen. Dit vlaggenschipproject is de opmaat naar nog veel meer zandmotortoepassingen in het Verenigd Koninkrijk, en elders in de wereld.”

Het zandsuppletieproject zal naar verwachting medio augustus 2019 zijn voltooid.

Innovatieve zandmotor beschermt Engelse kust bij Norfolk tegen erosie en overstromingen  | Royal HaskoningDHV | Copyright: Images credit to Chris TaylorInnovatieve zandmotor beschermt Engelse kust bij Norfolk tegen erosie en overstromingen  | Royal HaskoningDHV | Copyright: Images credit to Chris Taylor

De erosie bedreigt verschillende dorpen en bedrijfsterreinen.


Work begins to combat erosion and flooding on the Norfolk coast via innovative Sandscaping  | Royal HaskoningDHV | Copyright: Images credit to Chris Taylor

De uitvoeringsfase aan de kust van het Engelse Norfolk van een uniek project: een groot schip gaat 1,8 miljoen kubieke meter zand opbrengen op de stranden langs de kust.
Afbeelding: Chris Taylor.

Contact

Suzette Schreuder

Press Officer Global and the Netherlands

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Meer informatie:

Gerelateerde markten