26 jan 2018

De bouw van de eerste fullscale installatie van Royal HaskoningDHV’s innovatieve Themista® slibgistingstechnologie gaat van start. Op 25 januari tekenden Royal HaskoningDHV en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de realisatieovereenkomst voor de afvalwaterzuivering Kralingseveer. Met de Themista technologie kan meer energie uit biomassa worden gehaald. Dit hebben beide partijen al op kleinere schaal met een proefinstallatie bewezen.

Foto: Ondertekening door Esther Bosman, ‎Director Business Unit Water NL bij Royal HaskoningDHV en Miriam van Kuijk, secretaris-directeur van het hoogheemraadschap. | © Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

In biomassa zoals afvalwaterzuiveringsslib zit energie. Vergisting van biomassa levert biogas op, maar de huidige methodiek van vergisting en biogasproductie is vaak niet optimaal. Themista® is een thermische voorbehandelingstechnologie gericht op het verbeteren en optimaliseren van de slibgisting op afvalwaterzuiveringen. Door een hogere temperatuur in vergelijk met conventionele gistingsinstallaties vindt betere menging plaats, er is meer slibafbraak (en minder restafval), meer biogasproductie en schuimproblemen blijven uit. Royal HaskoningDHV en het hoogheemraadschap hebben de technologie samen met STOWA en waterschap Zuiderzeeland ontwikkeld.

Bestuurder Agnes van Zoelen van het hoogheemraadschap: “De meeste energie verbruiken wij bij het zuiveren van afvalwater. We kijken naar manieren om minder energie te verbruiken maar ook hoe we meer energie duurzaam kunnen opwekken. Samenwerkingen zoals Themista zijn belangrijk voor het innovatief verduurzamen van ons afvalwaterzuiveringsproces.”

In 2018 gaat Royal HaskoningDHV het ontwerp voor de installatie uitwerken, aannemers selecteren, vergunningen aanvragen en starten met de bouw. De uiterste opleverdatum is medio 2020. Het streven is om de Themista installatie, getest en al, eerder op te leveren.

Samenwerkingsverband

Samen met Waterschap Zuiderzeeland, STOWA , TU Delft en Royal HaskoningDHV werkt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aan het ontwikkelen van de slibgistingstechnologieën Themista en Ephyra®. Dit project wordt gefinancierd met een bijdrage van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie en met Topsector Energie-subsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

Contact

Erik Heijmans

Project Director / Associate Director Advisory Group Waste Water

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten

Gerelateerde diensten