18 dec 2018

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is het eerste waterschap dat gebruikmaakt van een innovatieve technologie. Bij de afvalwaterzuivering Kralingseveer komt een nieuwe installatie waarmee nog meer biogas uit afvalwater gehaald kan worden. De bouw van deze Themista® installatie start in de eerste helft van 2019. Dankzij deze installatie kunnen de natte slibstromen van afvalwater maximaal vergisten. Zo blijft minder restafval over en verkrijgen we meer biogas, en dus energie, uit dezelfde hoeveelheid slib.

Hoogheemraad Agnes van Zoelen; “Afvalwater is meer dan water dat gezuiverd moet worden. Het zit boordevol energie en bruikbare grondstoffen. Als waterschap vinden wij het belangrijk om grondstoffen terug te winnen en methodes te vinden om energie uit afvalwater te halen. Themista® draagt bij in het realiseren van deze ambities en daar zijn wij heel trots op.”

Van proef naar praktijk

Het streven is de Themista® installatie eind 2019 in gebruik te nemen. De werking van de innovatieve slibvergisting technologie is in de afgelopen jaren onderzocht. Eerst met een laboratoriumonderzoek, later met een proefinstallatie. Op basis van de positieve resultaten is besloten tot de bouw van een volledige installatie bij de zuivering Kralingseveer in Rotterdam. Daarmee ontstaat ook de mogelijk om in de toekomst slib te behandelen van andere afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Samenwerking

De realisatie van de praktijkinstallatie wordt uitgevoerd door Royal HaskoningDHV in opdracht van het samenwerkingsverband van waterschap Zuiderzeeland, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en STOWA. Dit project wordt medegefinancierd met een bijdrage van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie en met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

Contact

Erik Heijmans

Project Director / Associate Director Advisory Group Waste Water

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten

Gerelateerde diensten