14 aug 2020

Nederland zuchtte afgelopen week onder een record hittegolf. Het aantal opeenvolgende tropische dagen (warmer dan 30 °C) was niet eerder zo hoog. Het aantal hittegolven in de afgelopen 20 jaar nadert het aantal van de gehele 20e eeuw. We moeten ons voorbereiden op dit ‘’nieuwe normaal’’ voor Nederlandse zomers. Gemeenten zijn aan zet. Hoe houden we onze steden gezond en leefbaar als het in de toekomst warmer wordt en er vaker extreme temperaturen zullen voorkomen? De Hittemonitor helpt om hittestress structureel en effectief aan te pakken.

Gemeenten zijn aan zet

Elke gemeente brengt door middel van de klimaatstresstest de risicogebieden in kaart. Met de uitkomsten wordt de risicodialoog gestart met stakeholders en omwonenden. De vervolgvraag is dan om de juiste maatregelen te nemen om hittestress te verminderen. De centrale vraag daarbij is op welke beslisinformatie dit hittebeleid moet worden gestoeld. Dit vraagt om effectief beleid en een structurele aanpak.

Hittemonitor

De Hittemonitor is onze nieuwe tool die deze beleidsvorming voor hitte ondersteunt. Het gaat niet alleen om het stellen van ambities en beleidsregels, maar juist ook om het fundament waarop deze zijn gebaseerd: solide, valideerbare gegevens en de juiste interpretatie. De hitteopgave staat niet op zichzelf maar is verweven met de ruimtelijke ordening van bebouwde gebieden. De Hittemonitor geeft inzicht in verschillende hitte-indicatoren, die relevant zijn voor verschillende doelgroepen. De uitkomsten maken het mogelijk om eventuele toekomstplannen met adaptieve maatregelen of inrichtingsplannen door te rekenen om zo het ruimtelijke effect op de hittestress in het gebied te bepalen.

De Hittemonitor biedt unieke inzichten:

  • Overzichtelijke kaarten van hitte-indicatoren tijdens hittegolven
  • Oplossingsrichtingen tegen hittestress
  • Effecten van ingrepen en adaptieve maatregelen
  • Onafhankelijke en gefundeerde beoordelingscrita voor beleidsontwikkeling

Op 24 september presenteert onze hitte-expert Ronald Groen het webinar ‘Eerste hulp bij Hittestress’.U kunt zich hier aanmelden. Voor vragen over het webinar kunt u terecht bij Koen Peters.