5 dec 2019

Royal HaskoningDHV gebruikt bij het uitvoeren van opdrachten voor waterschappen vaak biologische velddata. Die worden verzameld door laboratoria. Een tijdje terug besloten de mensen van Royal HaskoningDHV en laboratorium Aquon dat het goed was om elkaar eens in het veld te ontmoeten. Het bleek even plezierig als nuttig.

Anna-Lotta Holsteijn van Royal HaskoningDHV: ‘De laboratoria verzamelen biologische velddata over verschillende ecologische parameters zoals de macrofauna en macrofyten van oppervlaktewateren, op basis van het meetplan van een waterschap. Wij gebruiken die biologische velddata regelmatig bij het uitvoeren van opdrachten van waterschappen. De velddata laten bijvoorbeeld zien hoe de ecologische toestand van de oppervlaktewateren is en hoe die zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Wij kunnen op basis daarvan aangeven wat dat betekent voor bepaalde doelen en plannen van een waterschap.

Maar we hebben nooit direct contact met de laboratoria, dat verloopt normaliter via de waterschappen. Dat is ook prima, maar als gebruiker van de data leek het ons nuttig om eens kennis te maken met Aquon en de belangstelling was wederzijds.Daarom zijn we nog niet zo lang geleden met het waterschapslaboratorium Aquon het veld ingegaan. Wij waren met acht mensen, Aquon met vijf. We wilden graag nader kennismaken en uitwisselen waar we allebei in de praktijk tegenaan lopen. En voor ons was het gewoon heel nuttig om te zien hoe de mensen van het laboratorium de data verzamelen. Een simpel voorbeeld: als je telt hoeveel exemplaren van een zeldzame plantensoort er over een afstand van 100 meter voorkomen, en er staat er niet één, maar een meter verderop wel, wat doe je dan?

Zo krijg je er meer gevoel bij, je snapt beter hoe nauw het luistert bij het interpreteren van gegevens, je weet immers hoe ze zijn verzameld.De mensen van Aquon vonden het erg prettig dat ze nu een beter beeld hebben van wat Royal HaskoningDHV met de ingewonnen gegevens doet. Het bleek dat we sommige data voor onze advieswerkzaamheden eigenlijk niet gebruiken. En we concludeerden dat het nu gebruikte digitale veldformulier wellicht eenvoudiger en handiger kan. Misschien kunnen we helpen om dat in de toekomst te verbeteren.

Ik ben ervan overtuigd dat de ontmoeting heeft geleid tot meer begrip voor elkaar, zakelijk en persoonlijk. dat is ook goed voor de toekomstige kwaliteit van ons werk. Die wordt immers bepaald door de optelsom van metingen en analyses. Daar profiteren vervolgens de waterschappen natuurlijk van. En daar doen we het tenslotte voor.’