15 mei 2020

In de visie op de luchtvaart, beschreven in de nieuwe Luchtvaartnota, wordt aangegeven dat groei van de sector kan plaatsvinden binnen heldere kaders. Er zal een nieuwe koers worden ingezet naar een duurzame luchtvaartsector die Nederland blijft verbinden met de rest van de wereld. Het PlanMER, waarin de gevolgen van het nieuwe luchtvaartbeleid voor de leefomgeving worden beschreven, helpt om inzicht te geven in hoe de kaders er uit zouden moeten zien en wat er eventueel voor nodig is om deze (verder) te ontwikkelen. Royal HaskoningDHV, het Koninklijke Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en Buck Consultants International (BCI) zijn door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om dit planMER voor de Luchtvaartnota op te stellen.

PlanMER Luchtvaartnota

Het ministerie heeft de hoekpunten en de voorkeursstrategie bepaald, waarna de drie partijen de hoekpunten (zogenaamde alternatieven) onafhankelijk hebben getoetst. Het PlanMER beschrijft niet alleen de gevolgen voor de leefomgeving en een samenvattend overzicht van de verwachte economische effecten van het nieuwe luchtvaartbeleid, maar geeft ook inzicht in het verloop van dit interactieve proces.

Nieuwe duurzame koers luchtvaartbeleid

Hoeveel er gevlogen kan en mag worden, hangt af van de te hanteren grenzen uitgaande van belangrijke publieke belangen zoals veiligheid, verbondenheid, gezondheid en duurzaamheid. Eén van de conclusies van het planMer is dat het borgen van deze belangen in een veranderende wereld, leidt tot een zoektocht naar een nieuwe balans tussen economie en duurzaamheid. In de Luchtvaartnota uit 2009 stond het ondersteunen van groei centraal. In de afgelopen periode zijn er opgaven ontstaan die vragen om genoemde nieuwe balans. Het nieuwe beleid richt zich op het verminderen van negatieve effecten op mens, natuur en milieu, als voorwaarde voor groei.

Digitaal interactief iReport

Om de informatie in het PlanMER toegankelijk en transparant te presenteren, hebben we het rapport in een digitale en interactieve vorm (iReport) opgesteld.

Paul Eijssen, Strategic Consultant Environmental Assessment en bedenker van het iReport: “In het visuele, interactieve iReport krijgt de lezer bijvoorbeeld bij de vergelijking van de alternatieven, snel en eenvoudig de essentie van de scores te zien. Deze vorm van rapporteren wordt enthousiast ontvangen en vindt inmiddels wereldwijd navolging.”