4 apr 2019

Het boek met de titel "Het gaat altijd anders dan je denkt", geschreven door Job van den Berg en Anita Mulder, werd onlangs feestelijk gepresenteerd tijdens een inspirerende bijeenkomst in Amersfoort. Het boek gaat over het ontwikkelen en faciliteren van groepssessies en is gebaseerd op de leervragen van de meer dan 200 deelnemers aan facilitatie trainingen bij Royal HaskoningDHV in de afgelopen 15 jaar.

Het gaat altijd anders dan je denkt | Royal HaskoningDHV

Het faciliteren van inspirerende, resultaatgerichte groepssessies

De eerste exemplaren van het boek werden uitgereikt aan Karin Komdeur - 15 jaar geleden bij Royal HaskoningDHV mede-initiator van de trainingen en van het facilitatienetwerk dat er uit ontstond - en Pascal Lamberigts, directeur Management en Legal Consultants van Royal HaskoningDHV.

Bevorderen van grote veranderopgaven

Onder de genodigden waren tevens veel collega’s en oud collega’s die de afgelopen 15 jaar de trainingen volgden en faciliteren tot een professioneel onderdeel van hun beroepspraktijk hebben gemaakt. Zij bogen zich tijdens de bijeenkomst met elkaar over actuele ontwikkelingen in het vak, variërend van de betekenis van digitale tools voor het vak, de relatie tussen facilitator en opdrachtgever, tot de toenemende behoefte aan een goed georganiseerd en begeleid gesprek bij de grote veranderopgaven, zoals de energietransitie of klimaatadaptatie, en de rol van de facilitator bij het bevorderen daarvan.

"Het gaat altijd anders dan je denkt" is het praktische handboek voor de professionele ontwikkelaar en facilitator van groepssessies. Als professional wordt er in je werk niet alleen een beroep gedaan op je inhoudelijke deskundigheid, je vervult allerlei rollen (projectleider, adviseur) die heel andere competenties van je vragen. Een van die rollen is die van facilitator/begeleider van (kleine of grotere) groepsbijeenkomsten.

Een eerste confrontatie met deze rol geeft vaak het gevoel op een expeditie te zijn in een onbekend land, welke wetmatigheden gelden hier, hoe navigeer ik, hoe ga ik om met het gegeven dat mensen vaak anders reageren dan ik verwacht? Hoe zorg ik voor een helder programma en hoe begeleid ik vervolgens een groep zodanig dat zij samen de gewenste doelen behalen in plaats van te 'verdwalen'.

Kompas voor de facilitator

Het faciliteren van inspirerende, resultaatgerichte groepssessies is een vak apart dat je niet zo zeer op school en uit de boeken leert, maar al doende in de praktijk. Dit boek is in de praktijk van lerende professionele facllitators ontstaan. Hun vragen en ervaring vormden de inspiratiebron voor dit boek. Het boek reikt een kompas voor de facilitator aan, dat structuur en richting geeft aan de voorbereiding en begeleiding van groepssessies. De kern van het boek zijn in de praktijk beproefde handvatten, gebaseerd op de tien belangrijke leervragen uit de praktijk van enkele honderden professionals.

Over de auteurs

Het gaat altijd anders dan je denkt | Royal HaskoningDHV Job van den Berg is leading professional bij Strategy & Managementconsultants bij Royal HaskoningDHV, hij heeft jarenlange ervaring met het faciliteren van grote en kleine groepen, op het snijvlak van bestuurlijk, politiek en inhoudelijk complexe projecten.

Anita Mulder is trainer en (team)coach, het ontwikkelen van leertrajecten voor professionals is haar passie. Job en Anita werken al meer dan 15 jaar samen, dit boek is de vrucht van deze samenwerking.
Het boek is uitgegeven bij Artnik.nl en verkrijgbaar bij de betere boekhandel.

Wilt u meer weten over het professioneel faciliteren of ontwikkelen van groepssessies, neem dan contact op met: Job van den Berg - Leading professional New partnerships & Governance / Strategy & Management Consultant Cathelijne Melissen - Knowledge group Facilitatienetwerk.