9 okt 2018

Op 27 september vond het DGBC Congres ‘Paris Proof’ plaats in Den Haag. Tijdens dit congres is aan het Havenbedrijf Moerdijk een BREEAM-certificaat ‘Very Good’ uitgereikt voor de duurzame ontwikkeling van het Haven- en Industriegebied Moerdijk. In meerdere opzichten een unieke prestatie! Het certificaat is namelijk voor het eerst uitgereikt aan een bestaand gebied en dat ook nog op de dag dat de nieuwe richtlijn BREEAM Gebied officieel werd gepresenteerd. Royal HaskoningDHV is al enkele jaren betrokken bij de ontwikkeling van de BREEAM-richtlijn en de beoordeling van het Havengebied van Moerdijk.
Foto: BREEAM-certificaat   | Royal HaskoningDHV | Copyright: het Havenbedrijf Moerdijk

Foto: de foto is geleverd door het Havenbedrijf Moerdijk.

Jos Schild, Sustainability & Health Consultant bij Royal HaskoningDHV: “We zijn trots op deze unieke prestatie, waarbij het havenbedrijf een dubbele certificering ontvangt voor zowel de lancering van de richtlijn als het gebied.”

Hoe het begon

Eind 2016 kregen we de vraag van het Havenbedrijf Moerdijk of BREEAM ook gebruikt kon worden voor een bestaand bedrijventerrein. Ja, dat kan zeker! Tot dat moment hadden we het Havenschap (zoals het destijds nog werd genoemd) ondersteund voor de duurzame ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk met behulp van BREEAM Gebiedsontwikkeling (versie 2012), maar deze methode was vooral bedoeld voor nieuwe ontwikkelingen en niet voor een bestaand gebied.

Nieuwe BREEAM-richtlijn

Echter, in 2016 werd door ons al gewerkt aan de nieuwe BREEAM-richtlijn die ook bedoeld was voor de duurzame (her)ontwikkeling van bestaande gebieden. Vandaar dat we het wel aandurfden om met het Havenbedrijf aan de slag te gaan met de beoordeling van de duurzaamheid van hun Havengebied. In 2017 hebben we vervolgens een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de duurzaamheid die al – bewust en onbewust- aanwezig was in de ontwikkeling van het havengebied. De resultaten daarvan zijn in september gepresenteerd aan het MT van het Havenbedrijf en positief ontvangen. Vervolgens is het besluit genomen in 2018 het gebied te certificeren op het niveau ‘good’ (2 sterren).

De uitdagingen

Het proces was niet eenvoudig. De beoordelingsrichtlijn was nog niet gereed, een bestaand gebied was nog niet eerder gecertificeerd en een gebied van deze omvang (circa 2.500 ha) was nog nooit naast de BREEAM-richtlijn gelegd. Om deze uitdagingen goed bij de kop te pakken zijn we begonnen met het opzetten van een roadmap waarin het certificeringsproces stapsgewijs werd uitgewerkt.

het Havenbedrijf is per thema benoemd welke bewijslast gebruikt zou kunnen worden om aan te tonen dat het gebied duurzaam ontwikkeld wordt. De informatie is opgehaald bij diverse medewerkers van het Havenbedrijf uit alle lagen van de organisatie. Daarnaast is een pilot uitgevoerd met de nieuwe richtlijn om te toetsen of de richtlijn en een bestaand havengebied wel goed bij elkaar passen en de duurzame ontwikkeling van het havengebied bewijsbaar is binnen de eisen die BREEAM stelt. Anders gezegd; doet de richtlijn recht aan de duurzaamheid van de haven?

De ambitie verhoogd

Tijdens het opstellen van de roadmap en het ophalen van de bewijslast werd ons duidelijk dat het niveau ‘Good’ niet rechtdeed aan datgene wat het Havenbedrijf doet. Tijdens een interactieve werksessie met het MT zijn zoveel duurzame initiatieven aangedragen, met name op de thema’s leefbaarheid en regionale vitaliteit, dat het Havenbedrijf haar ambitie voor het gebied verhoogd heeft naar ‘Very Good’.

En nu verder!

Duurzame gebiedsontwikkeling is niet statisch, maar dynamisch. Een BREEAM-certificaat is daarentegen een momentopname. Dit betekent dat duurzaamheid op de agenda moet blijven staan, doorlopend initiatieven worden gelanceerd en – op de natuurlijke momenten – een stap vooruit wordt gezet. Ook duurzaamheid vraagt aandacht en onderhoud en met het Havenbedrijf gaan we nog om tafel om te bespreken wat de vervolgstappen kunnen zijn.