6 dec 2017

Samen met vijf adviesbureaus publiceert Royal HaskoningDHV vandaag een gezamenlijke visie op het gebied van energie en ruimtelijke ordening. Royal HaskoningDHV, CE Delft, Generation.Energy, Over Morgen, Quintel Intelligence en Tauw willen met de visie de nieuwe wetgeving en planvorming op eenzelfde wijze gebruiken.

Beleidsdiagram Energiestrategie | Royal HaskoningDHV

De Rijksoverheid ontwikkelt een nieuw instrumentarium voor gemeenten om invulling te geven aan de overstap op duurzame energie; de Omgevingswet, de regionale energiestrategie en het warmtetransitieplan. De zes adviesbureaus vinden het belangrijk dat de instrumenten die gemeenten en provincies gaan gebruiken, op een vergelijkbare wijze worden toegepast en dat dezelfde (reken)methodiek en kentallen worden gebruikt omdat daarmee de landelijke energietransitie wordt versterkt en lokale plannen hierdoor vergelijkbaar en optelbaar zijn. De partijen hebben een handreiking opgesteld die lokale overheden ondersteunt bij de energietransitie.

Ruimtelijke ordening cruciaal voor toekomstige energievoorziening

Het aantal windmolens en zonneparken neemt flink toe, en alle 7,5 miljoen woningen en 1,1 miljoen utiliteitsgebouwen met een aansluiting op aardgas moeten worden voorzien van een alternatieve warmtebron, met een bijbehorend installatie- en isolatieniveau. Naast de ruimtevraag voor de opwek van duurzame elektriciteit (wind- en zonne-energie) is er ook ondergrondse ruimtevraag voor de uitbreiding van het distributienetwerk (elektra, warmte, hernieuwbaar gas) en warmtelevering (geothermie en warmte-koude opslag), alsmede ruimtegebruik voor de opwek- en opslaglocaties van warmte en conversie van elektriciteit in bijvoorbeeld waterstof.