6 feb 2018

In de gemeenten Duiven, Zevenaar en Lingewaard zal de komende jaren de geluidsituatie wijzigen na realisatie van het project ViA15 en de reconstructie van de aansluitende wegen. Royal HaskoningDHV heeft in opdracht van de drie gemeenten een iReport opgesteld, waarin inzicht wordt gegeven in de cumulatieve geluidbelasting bij de woningen in de huidige én de toekomstige situatie. Deze cumulatieve geluidbelasting is de totale geluidbelasting die optreedt als het geluid van alle afzonderlijke bronnen bij elkaar wordt opgeteld.

Geluidseffecten Via15

Het project Via15, waarbij het wegennet in de regio Arnhem-Nijmegen wordt versterkt, is in voorbereiding. Dit project omvat de doortrekking van de A15 vanaf het knooppunt Ressen naar de bestaande A12 en de verbreding van de A12 tussen Duiven en knooppunt Oud-Dijk met de A18. Naar verwachting is de weg in 2023 gereed. Royal HaskoningDHV heeft ten behoeve van het Tracébesluit, met daarin de gekozen weg (het tracé) en de inpassing van de nieuwe weg, onderzocht wat de geluidseffecten en maatregelen zijn.

De gemeenten Duiven, Zevenaar en Lingewaard vinden het belangrijk dat er voor de bewoners inzicht komt in de cumulatieve effecten van alle geluidsbronnen. Naast de rijkswegen zijn dat de spoorlijnen, het onderliggende wegennet en industrielawaai. Daarbij streven de gemeenten ernaar de informatie op een toegankelijke en begrijpelijke manier beschikbaar te maken voor al hun inwoners. Daarom is gekozen voor het digitale, interactieve iReport.

Betere betrokkenheid vanuit omwonenden

Het gebruik van digitale middelen maakt de communicatie met omwonenden en andere betrokkenen makkelijker, laagdrempeliger, effectiever en efficiënter. In het iReport dat door ons is opgesteld, kunnen omwonenden de eigen woning opzoeken en de veranderingen in geluidsbelasting inzien en beoordelen. Ook kunnen zij in deze tool vragen stellen en een reactie plaatsen. Met deze nadere inzichten kunnen de gemeenten het gesprek met de burgers over de aard en oorzaken van toekomstige geluidseffecten en bijbehorende maatregelen beter voeren.

Bekijk het iReport

Het iReport is op de website Cumulatie geluid in Duiven, Zevenaar en Lingewaard te bekijken. Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.