21 apr 2017
De gemeente Utrecht heeft Royal HaskoningDHV gecontracteerd als samenwerkingspartner voor multidisciplinaire ingenieursdiensten.

Dit houdt onder andere in dat wij de komende jaren de vaste partner van de gemeente worden voor onder andere civieltechnisch ontwerp en advies, landschapsontwerp en –advies, risicoanalyses, verkeerskundige analyses, OVL en VRI's, aanbestedings- en contractdocumenten (UAV en UAV-gc) en uitvoeringsbegeleiding. Wij zijn één van de drie partijen die de vragen van de gemeente ontvangt en mag invullen.

“Goed om te zien dat onze ervaring met de regio en de nauwe relatie die we met alle betreffende stakeholders onderhouden, gewaardeerd wordt. Dit is een prachtige voortzetting van onze duurzame klantrelatie met de gemeente Utrecht. We kijken ernaar uit om samen met de gemeente aan mooie projecten te werken”, aldus Marijn Wildeboer Hoofd Transport & Planning in Amersfoort.

De gemeente vindt het belangrijk om samen te werken met een vast team van medewerkers die wonen en werken in de regio. Ook de kennis van en ervaring met binnenstedelijke projecten werd als positief gewaardeerd. Met name het brede aanbod aan expertise dicht in de buurt en de kennisborging en kennisdeling in samenwerking met de gemeente waren positieve punten. Daarnaast vinden we het beiden belangrijk om samen te werken aan de opgave om van Utrecht een duurzame, gezonde en veerkrachtige stad voor de toekomst te maken.