5 dec 2018

De gemeente Nijmegen en Stichting Donjon, een samenwerkingsverband tussen het Nijmeegse NVOB Cultuurfonds en Royal HaskoningDHV, zijn overeengekomen om de ontwikkeling van de donjon in het Valkhof te staken. De ontwikkeling van de toren in het Valkhof, een beschermd rijksmonument, blijkt uiteindelijk niet haalbaar. Er is geen omgevingsvergunning, de archeologische kosten blijken onverwachts flink hoger en er is nog steeds geen exploitant voor de toren.

De Stichting Donjon en de gemeente spreken sinds 2008 over de realisatie van de donjon in het Valkhof. Dit nadat in een stadsreferendum in 2006 63% van de stemmen vóór herbouw van de toren was. In 2013 zijn de afspraken tussen gemeente en stichting vastgelegd in een ontwikkel- en realisatieovereenkomst (ORO). De stichting zou daarbij niet alleen aan de slag gaan met de donjon, maar ook met renovatie van het park.

Het bestemmingsplan voor de locatie is in 2015 vastgesteld. Begin 2017 heeft de stichting de omgevingsvergunning aangevraagd. In november 2018 heeft de gemeente het voorlopig besluit genomen de omgevingsvergunning te weigeren op advies van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen op grond van negatieven adviezen van de Veiligheidsregio, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Commissie Beeldkwaliteit.

De afgelopen jaren is gebleken hoe ingewikkeld en kostbaar het is om in een beschermd rijksmonument te bouwen. Met name de kosten van archeologisch onderzoek en rapportage zijn onverwachts hoog.

De gemeente en de stichting hebben nu in een vaststellingsovereenkomst besloten om de ORO minnelijk te ontbinden. De gemeente en de stichting staken het initiatief en de gemeente wordt weer verantwoordelijk voor de renovatie van het park. De gemeente compenseert de Stichting Donjon voor 207.200 euro inclusief btw voor kosten van derden en vergoeding voor de leges.

Het bestuur van de Stichting Donjon is teleurgesteld dat de toren er niet gaat komen: “Wij hebben vanuit onze grote betrokkenheid met de stad Nijmegen veel energie gestoken in de realisatie van deze toren die Nijmegen als oudste stad van Nederland nog beter op de kaart had gezet. Gezien onze ervaringen in de afgelopen jaren is herbouw van de toren in de nabije toekomst helaas onmogelijk gebleken.”

Wethouder Noël Vergunst heeft begrip voor de teleurstelling van de stichting: “Er is door stichting en gemeente lang en in lastige omstandigheden gewerkt aan de donjon. Het is goed dat er nu duidelijkheid is. We willen nu voortvarend aan de slag met de renovatie van het park.”