11 sep 2017

Royal HaskoningDHV en 40 andere organisaties, verenigd in de Verkeersveiligheidscoalitie, hebben een convenant met gedragscode ondertekend, om er samen voor te zorgen dat veilig gebruik van smartphones en smartfuncties in het verkeer snel toe gaat nemen. “We accepteren in Nederland geen slachtoffers meer die te wijten zijn aan het onveilig gebruik van de smartphone in het verkeer”, aldus Geertje Hegeman, hoofd duurzame mobiliteit bij Royal HaskoningDHV.

Geertje Hegeman, hoofd duurzame mobiliteit bij Royal HaskoningDHV, ondertekent het convenant | RoyalHaskoningDHV

Foto: Geertje Hegeman, hoofd duurzame mobiliteit bij Royal HaskoningDHV, ondertekent het convenant.


Het maatschappelijk debat over verkeersveiligheid en smartphonegebruik is iedereen bekend. Royal HaskoningDHV wil door de ondertekening een statement maken tegen onveilig gebruik van smartfuncties in het verkeer. Geen social media en sms, wel veilig gebruik van smart mobility diensten die de veiligheid bevorderen, zoals een filewaarschuwingssyteem en de veilige route advisering.

Geertje Hegeman: “Het aantal verkeersslachtoffers door onveilig gebruik van de smartphone neemt toe en dit moet stoppen. Samenwerking is hier bij essentieel. Onze rol is het evalueren van nieuwe diensten die de verkeersveiligheid vergroten. Zo is de potentie van een filewaarschuwingssysteem groot. Het kan uiteraard alleen een positief effect op de verkeersveiligheid hebben, als de waarschuwing de bestuurder niet afleidt. Wij juichen initiatieven van nieuwe diensten toe, daarom nemen wij deel aan het project Talking Traffic. Tegelijkertijd kijken onze verkeerspsychologen kritische mee of deze diensten inderdaad de veiligheid vergroten en niet leiden tot afleiding.”

Er zijn echter nieuwe, separate diensten op de markt die de toegang tot smart mobility diensten niet garanderen of zelfs blokkeren. Deze diensten kunnen daarom een potentieel risico vormen voor de voortgang van smart mobility, wat juist bedoeld is om de verkeersveiligheid en daarbij de verkeersdoorstroming te verhogen.

Een sluitende oplossing hiervoor ontbreekt vooralsnog en daarom heeft de Community for Standards and Practices, waar Royal HaskoningDHV aan deelneemt, een position paper geschreven over de mogelijkheden en beperkingen van de weggebruiker (auto, fiets en lopen) ten aanzien van het gebruik van smart mobility tijdens de verkeerstaak.

Het doel van dit position paper is dat de smart mobility markt in alle geledingen herkent dat lang niet alle weggebruikers in staat zijn de risico’s van afleiding onderweg voldoende in te schatten en een vergelijkbare ‘sense of urgency’ gaan ervaren om dit risico aan te pakken. Met de Community for Standards and Practices is een werkveldbrede visie uitgewerkt die is gericht op een systeemaanpak, waarbij er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid bij consument èn markt.

Het position paper is als uitgangspunt gekozen voor het Convenant ‘Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’ dat op 6 september 2017 door de 41 organisaties werd ondertekend.

Ilse Harms: “Als voorzitter van de Community of Standards and Practices, thema Human Behaviour, wil ik dit moment ook graag aangrijpen om mijn dank te uiten aan Royal HaskoningDHV voor de bijdrage aan het position paper. Met recht een document waar we trots op kunnen zijn!”

Lees ook het nieuwsbericht van Smart Mobility Community for Practices and Standards.