14 dec 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland hebben op dinsdag 19 december het voorlopig voorkeursalternatief voor het project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek vastgesteld. Dit gebeurde op basis van een planstudie van Royal HaskoningDHV. In de milieueffectrapportage zijn door het ingenieurs- en adviesbureau zeven alternatieven uiteengezet. Die zijn in een samenvatting in de vorm van een iReport interactief eenvoudig beschikbaar gemaakt voor alle stakeholders.

Metrokaart alternatieven Duinpolderweg | Royal HaskoningDHV

Voorlopig voorkeursalternatief: verbinding van de A4 naar de N208 via de noordrand van Hillegom, met een directe verbinding naar de Weerlaan. Doortrekken naar de N206 blijft in de toekomst mogelijk. Ook komen er een verbinding tussen Lisse zuid en de A44, en een randweg bij Zwaanshoek.

De kern van het voorkeursalternatief is een verbinding van de A4 naar de N208 via de Nieuwe Bennebroekerweg in Hoofddorp en de noordrand van Hillegom, met een directe verbinding naar de Weerlaan. Gedeputeerde Staten houden de mogelijkheid open de weg in de toekomst door te trekken naar de N206. Ook stellen Gedeputeerde Staten een verbinding voor tussen Lisse zuid en de A44 en een randweg bij Zwaanshoek. Omdat het om een regionale opgave gaat en niet om een enkel knelpunt, is gekozen voor een combinatie van onderdelen uit de zeven alternatieven zoals opgenomen in de milieueffectrapportage van Royal HaskoningDHV. De resultaten van de planstudie worden 23 januari 2018 onder andere door Royal HaskoningDHV toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst en zijn nu al te downloaden op de website van provincie Noord-Holland.

Betrokkenheid Royal HaskoningDHV

Sinds 2013 is Royal HaskoningDHV (met het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau) verbonden aan het project. Naast het uitvoeren van de planstudie (schetsontwerpen van de zeven alternatieven, verkeers- en milieuonderzoeken en het milieueffectrapport), heeft Royal HaskoningDHV een rol gehad in het stakeholdermanagement en de participatie met de omgeving. Relevante stakeholders zijn de Stuurgroep (de betrokken bestuurders van provincies Noord- en Zuid-Holland, gemeenten, regio’s en Rijkswaterstaat), de Projectgroep (betrokken ambtenaren) en de Adviesgroep Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek/Duinpolderweg (met vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en belangenorganisaties).

Duinpolderweg - Voorlopig voorkeursalternatief | Royal HaskoningDHV

iReport Duinpolderweg

Bijzonder aan de planstudie voor de Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek, ook bekend als project Duinpolderweg, is de toepassing van een iReport. GIS-data, ondersteunende afbeeldingen, in te zoomen schetsontwerpen, korte teksten toegespitst op visuele informatie, overzichtelijke tabellen en infographics zorgen ervoor dat geïnteresseerden op eenvoudige en publieksvriendelijke wijze snel een duidelijk beeld krijgen van de impact van de verschillende oplossingsrichtingen en alternatieven. Van een 1.200 pagina’s tellende planstudie naar een “met enkele muisklikken” toegankelijke samenvatting in een iReport. Benieuwd hoe het iReport Duinpolderweg eruit ziet? Via deze link kunt u het zelf ervaren. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een iReport? Neem dan contact op met Carel Schut ([email protected]) of kijk op deze website.