4 jun 2018

In november 2017 is bekend gemaakt dat wij samen met Ector Hoogstad architecten en de opdrachtgever, de gemeente Utrecht, de betonprijs 2017 in de categorie Utiliteitsbouw hebben gewonnen met de fietsenstalling in Utrecht. Op 31 mei 2018 is in deze grootste fietsenstalling ter wereld de plaquette onthuld behorende bij deze Betonprijs.

Fietsenstalling Utrecht ontvangt Betonprijs 2017 | Royal HaskoningDHV

Uit het jury rapport:

Iedereen kent het probleem van de fietsenstallingen bij openbaar vervoersknooppunten. Langzaam maar zeker beginnen er links en rechts in steden goede oplossingen voor te komen. Dat de gemeente Utrecht zo wil investeren in een grote maatschappelijke noodzaak, verdient alle lof. Om allerlei redenen moet het openbaar vervoer gestimuleerd worden; het op een prettige manier kunnen stallen van je fiets is daarom belangrijk. De vertaling die de oplossing hier in Utrecht heeft gekregen is zeer interessant: een uitgekiende logistiek en zorgvuldig en molestbestendig vormgegeven, met een prettige ruimtelijkheid. Hoewel de stalling nog niet geheel gereed is, wil de jury vanwege de complexiteit, de omvang en vooral het maatschappelijk belang, toch nu al dit project met de eerste prijs honoreren.