21 okt 2020

Op 14 oktober jl. heeft de Europese Commissie haar Chemicals Sustainability Strategy gepubliceerd als onderdeel van de ‘European Green Deal’. Deze nieuwe strategie is niet alleen gericht op producenten en importeurs van chemische stoffen, maar biedt ook kansen en uitdagingen voor andere industriële sectoren binnen en buiten de EU. Gevaarlijke stoffen komen immers voor in de gehele keten, als grondstof in producten en ook in afval. Het sluiten van productieketens zonder chemische verontreinigingen is de centrale doelstelling.

Op weg naar duurzaamheid

Het uitgebreide pakket aan maatregelen en oplossingen in de nieuwe strategie heeft tot doel de vervuiling tot nul terug te dringen en tot een gifvrij milieu te komen. Naast het uitfaseren van de meest gevaarlijke stoffen heeft het aandragen van innovatieve en (meer) duurzame alternatieven voor gevaarlijke stoffen prioriteit. De EU ondersteunt private ondernemingen bij het zoeken naar, het ontwikkelen en het implementeren van nieuwe oplossingen. Dit kan bijvoorbeeld door het promoten van innovatieve verdienmodellen ter bevordering van de circulariteit en het stimuleren van innovaties door middel van subsidies. Denk hierbij aan ‘chemische stoffen als service’ (leasing) en niet als product.

In gesprek met ECHA

Voor alle industriesectoren betekent de nieuwe strategie dat ze links- of rechtsom snel en adequaat moeten anticiperen. Niets doen is geen optie. ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) geeft aan dat zij een belangrijke rol kan spelen in deze nieuwe strategie. Onze collega Tjeerd Bokhout (senior adviseur chemicals management en directeur van Chemcon) heeft hierover een interessant gesprek gehad met Bjorn Hansen, directeur van ECHA. Bekijk de video hier.

Onze bijdrage

Vanuit onze missie ‘Enhancing Society Together’ en onze uitgebreide kennis en ervaring met chemicals management, duurzaamheid en circulariteit in vele takken van de industrie kunnen en willen wij een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van dit ambitieuze plan. Om invulling te geven aan de diverse aspecten van de strategie zullen wij de komende tijd een aantal onderwerpen uitlichten en verdiepen in een serie blogs:

  • 100% circulariteit en toxic-free utopie?!
  • Gevolgen EU Chemicals Strategie voor de industrie
  • Gevolgen EU Chemicals Strategie voor de afval- en recyclingsector
  • Autorisatie of vervanging?
  • Criteria voor duurzaamheid
  • Chemische stoffen ‘safe-by design’

Wilt u deze blogs volgen? Schrijf u hier in:

Inschrijven

Contact

Angélo Blanken – Rutten

Consultant Chemical Safety

Rotterdam, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Meer informatie

Meer weten over ons track record op het gebied van chemicals management, duurzaamheid of circulaire economie?

Gerelateerde markten