5 dec 2017

Na twintig jaar voorbereiding en ruim acht jaar bouwen ontving het Erasmus MC vandaag de sleutel van het nieuwe ziekenhuis. De Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC droeg het ziekenhuis, een ontwerp van EGM architecten, officieel over aan de Raad van Bestuur van het Erasmus MC.

Royal HaskoningDHV tekende voor het ontwerp van alle technische installaties van het ziekenhuis, het programmamanagement en de technische supervisie voorafgaand aan, tijdens en na de bouw.

De nieuwbouw van het ziekenhuis in het centrum van Rotterdam is, dankzij goede samenwerking tussen alle betrokken partijen, binnen de tijd én binnen budget gerealiseerd. Hans Ruchti, projectdirecteur bij Royal HaskoningDHV: “We zijn er trots op dat we hebben meegewerkt aan het grootste universitair medisch centrum van Nederland. Onze innovatieve technologie is essentieel geweest voor een healing environment voor de patiënt, efficiënte werkomgeving voor de zorg en een duurzaam complex. Patiënten voeren hier samen met hun artsen en andere zorgverleners de regie over hun ziekte en gezondheid en zorgprofessionals kunnen zich hier verder ontplooien in een state of the art maar bovenal toekomstgerichte en flexibele omgeving.”

Het Erasmus MC gaat na 5 december aan het werk om de verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis verder voor te bereiden. De verhuizing wordt in mei 2018 verwacht.