21 apr 2020

Foto: Pannekoek GWW B.V.

Afvalwater wordt tegenwoordig steeds meer gezien als een belangrijke bron van energie en grondstoffen. Alle waterschappen in Nederland hebben deze duurzame ontwikkeling ondergebracht in de netwerkorganisatie Energie- en Grondstoffenfabriek. In september 2019 is Waterschap Rivierenland gestart met het bouwen van de Energiefabriek op het terrein van de RWZI Sleeuwijk. In totaal gaat de Energiefabriek het slib van 10 zuiveringen verwerken.
De Energiefabriek West bestaat uit een slibvergistingsinstallatie die biogas opwekt. Dit biogas wordt opgewerkt tot aardgas kwaliteit waarna het aan het bestaande gasnet, van Enexis, kan worden geleverd. Naast het opwekken van energie draagt een Energiefabriek bij aan de noodzaak om zo min mogelijk afvalstoffen te produceren. Door rioolslib te vergisten neemt het volume van het rioolslib met ongeveer de helft af. De Energiefabriek in Sleeuwijk levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van het waterschap om in 2030 energieneutraal te zijn en in 2020 40% van de energie die zij gebruikt, duurzaam op te wekken.

Ontwerp en bouw energiefabriek

In opdracht van Pannekoek GWW bouwt RWB de werktuigbouwkundige installatie van de Energiefabriek. IV-water heeft het ontwerp gemaakt waarbij gebruik wordt gemaakt van de Ephyra® vergistingstechnologie van Royal HaskoningDHV. Elektrotechnische installateur Moekotte zorgt voor de besturing voor de energiefabriek.
Bij het ontwerp is nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen vanuit de omgeving. Het civiele deel van de installatie begint al goed vorm te krijgen. De komende maanden zal het accent vooral liggen op de - en elektrotechnische installatie en de voorbereidingen voor de besturing. Royal HaskoningDHV is ondertussen begonnen met de configuratie van Ephyra® besturing. Deze Aquasuite® Ephyra® Controller regelt de operationele werking van de Ephyra® en garandeert een stabiele gisting. Ook worden er inmiddels afspraken gemaakt over de opstart.
In de zomerperiode zal de installatie volledig worden getest en vanaf september 2020 wordt het proces opgestart met slib. Na een succesvolle testperiode van circa 3 maanden volgt aan het einde van het jaar de definitieve oplevering.

Achtergrond informatie en vragen

Voor meer informatie over de Ephyra® technologie van Royal HaskoningDHV kunt u terecht op onze website..
Voor vragen kunt u contact opnemen met Danny Traksel, Director Business Development, Royal HaskoningDHV op telefoonnummer 088 348 2624 of via e-mail [email protected].