27 jan 2020

De realisatie van de Plasticfabriek Almere is sinds vorige week een stuk dichterbij gekomen na de definitieve toekenning van een Europese miljoenen subsidie. In een internationaal consortium worden in het project nieuwe oplossingen ontwikkeld voor zowel hoogwaardige (via 3D printing) en als laagwaardige (via extrusie) plastics. Hierdoor kunnen vanaf 2021 jaarlijks ongeveer 2.000 ton moeilijke recyclebare plastics worden gered.

Innovatiepartnerschap

De gemeente Almere doet dit samen met partner Save Plastics. Via een nieuwe Europese Aanbestedingsprocedure (Innovatiepartnerschap) heeft Royal HaskoningDHV de gemeente geholpen om de juiste partner hiervoor te vinden.

Niet alleen de aanbestedingsvorm was hierbij innovatief, ook hoe deze is ingestoken. De gemeente heeft het concept “Circulair Inkopen 3.0” toegepast waarbij de gemeente in hoofdlijnen drie zaken aanbood:

  • Aanbieden van de grondstof (moeilijke recyclebare plastics)
  • Faciliteren van de realisatie van een nieuw initiatief
  • Afnemen van geproduceerde producten (voor de openbare ruimte)

Beschoeiingen, steigers en bruggen tegen lagere kosten

Vanaf 2021 kunnen zo op jaarbasis in eerste instantie ongeveer 2.000 ton moeilijke recyclebare plastics worden gered. Hier maakt Save Plastics onder andere beschoeiingen, steigers en bruggen van. Dit levert de gemeente Almere ook voordeel op: de aanschafprijs is vergelijkbaar met traditionele producten, maar de onderhoudskosten en de milieukosten (MKI) zijn een stuk lager.

Johan Luiks van de gemeente Almere: “Het realiseren van een nieuw circulair initiatief gaat niet vanzelf. We halen al drie jaar alles uit de kast om de Plasticfabriek Almere mogelijk te maken. Laatste bottleneck lijkt het kunnen borgen van voldoende afzet van producten te zijn. Hierbij kan ik ook uw hulp gebruiken!”

Samenwerken in de regio

De gemeente Almere werkt in dit project nauw samen met provincie Flevoland en de MRA (Metropoolregio Amsterdam). Bij succes kan het project snel worden opgeschaald en kunnen meer moeilijk recyclebare plastics worden gered.

Slim organiseren en implementeren van de circulaire economie

De transitie naar een circulaire economie begint op gang te komen. De tijd is gekomen om circulaire plannen naar de praktijk te brengen. Onze ervaring is dat dit vaak niet gemakkelijk gaat. Slim organiseren en implementeren is noodzakelijk voor succes. Wilt u weten hoe we dat doen? Neem dan een kijkje op onze website.