7 jun 2018

Kroonint Protective Coating B.V., Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en Royal HaskoningDHV zijn samen de eerste interactieve vergunningsprocedure van Nederland gestart. Kroonint wil haar verffabriek in Dordrecht optimaliseren en vraagt daarvoor een milieuvergunning aan. In deze pilot gaat dit op een nieuwe wijze: compacter, visueler en begrijpelijker. De interactieve vergunningsaanvraag is beter inzichtelijk voor belanghebbenden en speelt in op veranderende wet- en regelgeving (Omgevingswet).

OZHZ, die omgevingsvergunningen behandelt en beoordeelt, heeft samen met Royal HaskoningDHV en in overleg met Kroonint gezocht naar een manier om de vergunningsprocedure te verbeteren. De pilot maakt duidelijk of de complexe en omvangrijke rapportages die nodig zijn bij een vergunningsaanvraag, te vervangen zijn door een door Royal HaskoningDHV ontwikkelde online webapplicatie én of dit bijdraagt aan een grotere betrokkenheid van alle belanghebbenden.

Participatie en digitalisering

Met de pilot anticiperen de drie partijen op de nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking treedt. Twee belangrijke pijlers van deze wet zijn participatie en digitalisering. Nieuwe ruimtelijke plannen zijn digitaal en voor wijziging van deze plannen is participatie van belanghebbenden een vereiste. Dit geldt ook voor vergunningen. Bij elke vergunning dient de aanvrager aan te tonen hoe belanghebbenden kunnen participeren en hoe hun input wordt verwerkt in het plan waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. De interactieve vergunningsaanvraag sluit aan bij beide vereisten door de aanvraaginformatie op compacte, visuele en begrijpelijke wijze te ontsluiten voor verschillende belanghebbenden met een uiteenlopende informatiebehoefte.

In 3D door de omgeving bewegen

De interactieve vergunningsaanvraag voor deze pilot is gebaseerd op het tevens door Royal HaskoningDHV ontwikkelde iReport en op Geographic Information System (GIS-)technologie. GIS-technologie gaat uit van het feit dat alles op aarde een geografische positie heeft. Hierdoor wordt rapporteren met interactieve kaarten mogelijk. In de interactieve vergunningsaanvraag staan deze kaarten, 3D-modellen, video’s en afbeeldingen centraal en is tekst ondersteunend, in tegenstelling tot een reguliere vergunningsaanvraag. Gebruikers kunnen zelf bepalen wat ze willen zien en waar ze meer over wil weten. Ze kunnen in 3D vrij door de omgeving bewegen.

Eerste interactieve vergunningsprocedure van Nederland van start | Royal HaskoningDHV

Foto: Screenshot van de interactieve vergunningsaanvraag

Inzet bij toekomstige vergunningstrajecten

De vergunningaanvraag is inmiddels aangeboden aan de OZHZ. De beschikking volgt na de zomer. De pilot levert waardevolle informatie op in aanloop naar de Omgevingswet. Kroonint, OZHZ en Royal HaskoningDHV kijken ernaar uit de ervaring en kennis die zij tijdens de pilot opdoen, in te zetten bij toekomstige vergunningstrajecten.