11 okt 2018

Royal HaskoningDHV’s Water Innovatie Challenge is van start. Doel is eigen medewerkers en relaties kennis te laten maken met de stappen die nodig zijn om een goed idee verder te brengen en daadwerkelijk te implementeren. Een innovatie met toegevoegde waarde voor de drinkwatersector is wat ons betreft het Early Alarming Dashboard.

De Water Innovatie Challenge | Royal HaskoningDHV

De Water Innovatie Challenge

In bijeenkomsten van de Water Innovatie Challenge gaan teams vanuit verschillende disciplines aan de slag met tools die helpen bij de ontwikkeling van een innovatie, zoals een Customer Journey Map. Bijeenkomsten vinden plaats in onze innovatieruimte.

Cruciaal zijn pitches van alle teams over hun ideeën, het marktonderzoek, de kansen, het ontwikkelingstraject en het businessmodel. Een interne vakjury bepaalt welke innovatie van welk team de meeste potentie heeft. Dat team wint de felbegeerde Innovatie Award. Belangrijke aspecten tijdens de challenge zijn de gesprekken die we met klanten voeren en het valideren van ideeën. Deze geven inzicht in de wensen en behoeften van klanten en zorgen ervoor dat de innovaties aansluiten bij wat onze omgeving vraagt. Innovatie kan niet zonder samenwerking.

Early Alarming Dashboard

Vroegtijdig inzicht in de kwaliteit van ruwwater (oppervlaktewater én grondwater) is belangrijk. Dit vraagt implementatie van een goed data- en informatiemanagement systeem. Ook de toepassing van sensoren wordt steeds belangrijker om verontreinigingen te signaleren en snel inzicht te hebben in de kwaliteit van ruwwater, in de plotsklapse veranderingen die zich hebben voorgedaan en in de toekomstige kwaliteit. Het Early Alarming Dashboard voorziet in deze inzichten.

Wil jij meer weten over de Water Innovatie Challenge of over ons Early Alarming Dashboard? We vertellen je er graag over.

Office | Royal HaskoningDHV

Dit artikel is geschreven door Marlou van der Berg (Royal HaskoningDHV) en Paul Vastenburg (Royal HaskoningDHV)