28 jun 2018

Op 12 juni 2018 heeft Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het Tracébesluit A1 Apeldoorn –Azelo en het Saneringsbesluit A1 Lochem – Azelo ondertekend. Royal HaskoningDHV heeft Rijkswaterstaat ondersteund bij de totstandkoming van deze documenten en was verantwoordelijk voor de planvorming en contractvoorbereiding van de realisatie. Het Tracébesluit en het Saneringsbesluit liggen beide, inclusief alle bijlagen, vanaf 27 juni tot en met 8 augustus 2018 ter inzage. Hierdoor is na 3,5 jaar de voorbereiding gereed en kan worden gestart met de uitvoering van fase 1 van de verbreding van het meer dan 60 kilometer traject.

Luchtfoto snelweg A1 | Royal HaskoningDHV

Het (vracht)verkeer op de A1 neemt steeds meer toe. Dit zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo (bij Almelo). Goede doorstroming op deze route is belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio. Daarom verbreedt Rijkswaterstaat (RWS) tussen 2018 en 2028 dit traject in twee fases. Royal HaskoningDHV is vanaf 2015 gestart met de voorbereidingen en is verantwoordelijk voor de planvoorbereiding met bijbehorende onderzoeken, het opstellen van een door de minister getekend Tracébesluit en het voorbereiden van het contract waarmee RWS kan starten met de uitvoering. De realisatie van de wegverbreding staat vanaf het voorjaar van 2019 gepland.

Achtergrond van het project

In de zomer van 2017 is het Milieueffectrapport en Ontwerp-Tracébesluit (OTB) ter inzage gelegd. Er was veel belangstelling vanuit de omgeving. De informatieavonden in de zomer van 2017 zijn samen met RWS zeer succesvol verlopen. De omgeving is in de planvoorbereiding en bij de totstandkoming van de besluiten intensief betrokken in een uitgebreid participatieproces. Er zijn meer dan 600 zienswijzen op het MER en OTB ingediend, met meer dan 3.000 unieke deelvragen. Parallel aan deze werkzaamheden hebben we het Tracébesluit (TB) en het contract voor de eerste fase van het project A1 opgesteld en is fase 1 inmiddels door RWS aanbesteed.

Jos de Lange is als Project Manager bij Royal HaskoningDHV eindverantwoordelijk voor de planvorming en contractvoorbereiding. “Door een intensieve samenwerking met Rijkswaterstaat hebben we de uitdagingen succesvol kunnen aanpakken en een goed resultaat kunnen bereiken. De minister heeft het TB voor de zomer van 2018 kunnen tekenen, het fase 1 traject van de A1 kan volgens planning eind 2020 opengesteld worden voor verkeer en het allerbelangrijkste: de participatie met alle stakeholders is positief verlopen. Ik wil Rijkswaterstaat en alle betrokkenen bedanken voor de goede samenwerking!”

Informatieavonden

Op donderdag 5 juli 2018 is er een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis in Twello. Op maandag 9 juli volgt een informatiebijenkomst in ’t Hof van Colmschate in Deventer. Wij zijn samen met een team van Rijkswaterstaat aanwezig. U kunt van 17.00 uur tot 21.00 uur binnenlopen om de plannen te bekijken en vragen aan ons te stellen.

Voor meer informatie over dit project, kunt u terecht op de website van Rijkswaterstaat.