25 sep 2020

Eerder dit jaar zag het ernaar uit dat er weer droogterecords gebroken gingen worden. Intussen lijken niet alle records te worden gebroken, maar de uitdaging blijft actueel en wordt steeds meer structureel. De afgelopen 3 jaren behoren immers tot de 10% droogste jaren sinds metingen gestart zijn. Dit zorgt, vooral lokaal, voor grote en structurele problemen. Tot nu toe worden bedrijven hierdoor nog niet stilgelegd. Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat dat ook in de toekomst niet gaat gebeuren.

Droogte zorgt voor een breed scala aan problemen, gevoed door regionale verschillen: denk aan bodemdaling, dijkinstabiliteit, verdroging en verzilting. Het betekent dat er minder water beschikbaar is, niet alleen voor zwembadjes in de tuin en auto’s wassen, maar ook voor proceswater. Bij het verlenen van nieuwe vergunningen zal rekening moeten worden gehouden met beperkingen van de waterinname. Dit betekent dat waterbesparing en hergebruik noodzakelijk kunnen worden voor bedrijfscontinuïteit. In sommige landen is hergebruik al een door de overheid opgelegde verplichting.

De industrie kan op vele manieren bijdragen aan oplossingen: processen kunnen worden aangepast om minder water te gebruiken, water kan intern worden hergebruikt, communaal effluent kan worden opgewerkt tot proceswater en/of eigen effluent kan worden opgewerkt tot irrigatiewater of ingezet als proceswater voor een andere industrie. Jan Appelman schreef het al in zijn blog van april dit jaar: “Het gaat niet om technologie, die is beschikbaar. Het gaat om de drijfveer.”

Droogte voorkom dat watertekort uw bedrijf stillegt

One Water & De Watertransitie

Droogte staat niet op zichzelf, maar is een onderdeel van alle uitdagingen rondom water. Oplossingen zoeken wij daarom in de breedte. Wij noemen dat One Water: de consument, industrie, overheid en burgers zorgen samen voor oplossingen waarbij we samenwerken. Droogte, wateroverlast, grondwatertekorten, afvoeren, vasthouden, hoog- en laagwaardig gebruik – de laatste maanden is de urgentie gestegen om al deze waterthema’s op een andere manier en in samenspel aan te pakken. Daarom zijn wij de watertransitie gestart. In een vijftal regio-actie-sessies willen we iedereen met passie voor water bijeenbrengen om te kijken hoe het wél kan, integraal een groot vraagstuk aanpakken, en zetten we aan tot actie.

Afgelopen 3 september was de kick-off sessie met als thema: ‘Kijken naar het hele watersysteem’. Meer dan 100 mensen hadden zich aangemeld: van professionals en bestuurders tot adviseurs, hobbyisten en betrokken burgers. Met bijdrages van o.a. Lambert Verheijen (Aa & Maas), Martijn de Boer (Technische Alliantie) en Maarten Veldhuis (Vallei & Veluwe) hebben we de eerste stap gezet om elkaar te inspireren en vooral activeren. Met de casus van het Renkumse Beekdal hebben we beproefd hoe complex een breed watersysteem vraagstuk is.

De volgende sessie is op 15 oktober met als thema ‘water vasthouden’. Hierin willen we meer tools geven voor ‘transitiedenken’ of ‘omdenken’ en zetten we samen de volgende stap in dit noodzakelijke veranderproces. Dit proberen we toe te passen op onze (droogte)vraagstukken.

Bij zijn? Iedereen met een passie voor water is welkom! Meld je aan via onderstaande link en houd onze social mediakanalen en website in de gaten voor meer informatie, ook over volgende sessies. Daarin zal ook de industrie uitgebreid aan bod komen. Voor nu: tot 15 oktober!

Geef je nu op