30 jan 2018

Hoe houden we de zorg betaalbaar, veilig en goed verspreid over Nederland en wat betekent dit voor de huidige ziekenhuizen en ander zorgvastgoed? In het rapport De transitie naar het zorglandschap van 2030, geven achttien sleutelfiguren uit alle hoeken van het zorgveld, van patiëntenfederatie tot zorgverzekeraar, en van ministerie tot farmaceut, antwoord op deze vragen.

Het rapport is het resultaat van een Delphi-onderzoek, dat Royal HaskoningDHV faciliteerde. Doel van dit onderzoek is samen met de markt inzichten genereren waarmee wij zorginstellingen kunnen helpen om zich goed voor te bereiden op de toekomst, bijvoorbeeld door innovatie, en zo bij te dragen aan betere zorg. Vandaag publiceren wij een animatievideo over dit rapport op onze website. Via deze site kunnen geïnteresseerden tevens het rapport opvragen.

Zorgconsument in cirkel | Royal HaskoningDHV