25 sep 2020

Hoe goed werkt uw afvalwaterzuiveringsinstallatie eigenlijk op afstand, bijvoorbeeld als uw medewerkers in quarantaine zijn? Door Covid-19 worden meer systemen en processen dan ooit op afstand bewaakt. Bij de keuze tussen aandacht voor productie en utilities is het logisch om zoveel mogelijk aandacht aan productie te wijden. Er is veelal minder aandacht voor de waterzuivering en de juiste kennis is niet altijd beschikbaar terwijl het voor veel bedrijven een ‘license-to-operate’ is. Door verminderde aandacht neemt de kans op incidenten toe, stijgen de operationele kosten, ten koste van de resultaten.

Traditioneel leveren wij de bedrijfsvoering van met name afvalwaterzuiveringen,door operationeel support te leveren. Door samen naar data, het slibbeeld en operationele parameters te kijken, zorgen we voor een optimale afvalwaterzuivering en het voorkomen van incidenten. De data die wij hierbij beschikbaar gesteld krijgen zijn soms beperkt, niet altijd actueel en niet altijd volledig. Hierdoor bedrijven we de zuivering met marges om incidenten te voorkomen. Met meer en sneller inzicht in de operationele data kunnen we de zuivering scherper bedrijven en de kwaliteit verbeteren.

Inmiddels hebben we hiervoor Aquasuite® ontwikkeld. Aquasuite® bestaat uit een reeks producten die watersystemen (drink-, afval-en slibverwerking), verregaand automatiseren en real-time inzicht geven in de operations. Deze combinatie van analytics, proceskennis en procesautomatisering vermindert operationele risico’s en verbetert de werking van de zuivering.

Aquasuite® levert inzicht in uw zuiveringsproces. Met de data van de zuivering wordt een model gemaakt dat omstandigheden voorspelt en onregelmatigheden herkent. Samen bepalen wij de juiste KPI’s. Dit levertde informatie die ervoor zorgt dat u de juiste beslissingen kan nemen. Daarnaast nemen onze virtuele controllers ook een deel van deze beslissingen uit handen.

Doordat Aquasuite® altijd live gedetailleerde informatie deelt, kunnen wij ook proactief ondersteuning bieden. Niet op basis van daggemiddelde waarden, maar op de seconde nauwkeurig kunnen wij en u het proces inzien. Hierdoor kunnen wij samen met de operator naar de zuivering kijken alsof we ernaast staan. Dit levert ons het inzicht om u te helpen uw zuivering optimaal te gebruiken, ook als u in quarantaine thuis moet blijven.Wij nodigen u van harte uit om op 6 oktober deel te nemen aan ons webinar over de allernieuwste technieken zoals Machine Learning en kunstmatige intelligente (AI) waarmee we industriële waterzuiveringen helpen om de OPEX te reduceren en operationele risico’s te verminderen: het Aquasuite® webinar ‘Introducing the Virtual Operator for industrial wastewater treatment’.

Dit webinar is specifiek gericht op plant managers, utility managers en specialisten in de industrie, en gaat over de werking en mogelijkheden van de Virtuele Operator. Uiteraard aangevuld met concrete voorbeelden uit de praktijk. Meld u aan!

Meer informatie over Aquasuite®

Meer weten over onze visie, bekijk de blog van Robert-Jan Smeets