2 jun 2017

Tussen de groene weilanden met koeien verschijnt een kerktoren aan de horizon. Het is de kerk van Oosterwolde, een piepklein dorpje op de grens van Friesland en Drenthe. Aan de rand van de bebouwde kom ligt een bescheiden bedrijventerrein. Daar bevindt zich de plant van voedingsmiddelenfabriek Smilde Foods BV, onderdeel van het Friese familieconcern Royal Smilde. Wie een bezoek brengt aan de fabriek in Oosterwolde – waar onder meer salades en sauzen en quiches gemaakt worden - ziet ‘m meteen staan, daar achter de productiehal: de Nereda waterzuiveringsinstallatie. Het is de oudste Nereda die actief is. ‘Tien jaar geleden werd de relatief kleine Nereda in gebruik genomen. Toen nog op de locatie Oldenzaal; nu, tien jaar en een verhuizing naar het noorden later, functioneert de installatie nog steeds naar grote tevredenheid’, vertelt Jan Koopal, technisch projectmanager bij Royal Smilde.

Nereda WWTP Fano fine foods, Oldenzaal, the Netherlands | Royal HaskoningDHV

Kostenbesparing

Dat het voedingsmiddelenbedrijf zo positief over de Nereda-installatie spreekt, heeft meerdere redenen. Ten eerste is daar het kostenplaatje. Koopal: ‘Smilde Foods is en blijft een bedrijf, dus het financiële aspect is heel belangrijk. De keuze destijds om te investeren in een afvalwaterzuiveringsinstallatie zoals de Nereda was voor een groot deel gebaseerd op de overtuiging dat dit het bedrijf veel kosten zou gaan besparen.’

Deze verwachting is ook uitgekomen. Koopal rekent voor: ‘Onze vestiging hier in Oosterwolde produceert dagelijks 260 kuub afvalwater. Dat water komt sterk vervuild uit ons productieproces – het bevat zetmeelresten, vetten, oliën, zuren, noem maar op – en belandt in de Nereda die maximaal zo’n 300 kuub water kan bevatten. Als we dit water zonder zuivering zouden lozen in het riool, zou ons dat ongeveer 300.000 euro aan zuiveringslasten kosten op jaarbasis. Nu, na de zuivering in de Nereda, is dat bedrag verlaagd naar 60.000 euro per jaar. Tel uit je winst.’

Eenvoudige bediening

Nóg een voordeel en een reden tot tevredenheid: de installatie die nu al een jaar of acht in Oosterwolde draait (en daarvoor dus twee jaar in Oldenzaal), levert tot op heden meer dan goede prestaties. ‘Laten we afkloppen, maar het aantal serieuze storingen of calamiteiten is de voorbije jaren op de vingers van één hand te tellen. Natuurlijk zijn er wel eens kleine dingetjes die mislopen. Het is soms bijvoorbeeld lastig om de temperatuur van het water onder de 35 graden te houden in de zomer. Boven die grens krijgt de Nereda het moeilijker. Maar in de meeste gevallen kan Alle Bergsma, onze milieumedewerker ter plekke – de man die de installatie beheert – zelf prima een oplossing bedenken voor kleine problemen.’

Dat laatste is mede te danken aan de gebruiksvriendelijkheid van de zuiveringsinstallatie. ‘Het is geen rocket science om de Nereda te bedienen. Dat is niet alleen heel prettig in de dagelijkse praktijk – zodat we er niet veel tijd aan kwijt zijn, ik schat een uur per dag – maar ook als de beheertaak ooit overgedragen moet worden. Alle Bergsma doet dit samen met een collega. We gebruiken Royal HaskoningDHV als backup.

Duurzaam

Degene die de installatie monitort en beheert, kan bovendien - door middel van de zogenoemde controller die in de installatie ingebouwd is – de prestaties vanuit huis (of waar dan ook) in de gaten houden. Via de mobiele telefoon, met een eenvoudige inlog. ‘Handig in de avonduren en de weekenden. En ook een prettig idee dat we snel kunnen ingrijpen, mocht er buiten de reguliere werktijden iets misgaan’, aldus Koopal. Tweemaandelijks vindt er daarnaast een controle plaats. ‘Dan meten we de waardes die in het afvalwater zitten voordat we het lozen op het riool. De kosten die we volgend jaar betalen voor de lozing, zijn gebaseerd op het gemiddelde uit de metingen van dit jaar.’

Een van de opvallendste kenmerken van de Nereda-installatie is natuurlijk dat het om een biologische waterzuivering gaat. De manier om het vervuilde afvalwater schoon te maken via micro-organismen zorgt ervoor dat er geen chemische middelen nodig zijn. En 20-40 procent minder energie. ‘Goed voor het milieu en – we zeggen net nogmaals – goed voor de portemonnee van Smilde Foods. Ons bedrijf is gevestigd in een fraai stuk van Nederland, een landelijk gebied met veel mooie natuur. Dat willen wij én het waterschap graag zo houden, dus elke maatregel die bijdraagt aan vermindering van de milieuoverlast is welkom. Of de omgeving last heeft van stankoverlast? Nee, dat valt ook reuze mee. Bij warm weer een beetje misschien, maar over het algemeen is de geuroverlast te verwaarlozen.’

Tien jaar

Als Koopal terugblikt op de voorbije tien jaar, kan hij eigenlijk niets anders zeggen dan dat de installatie gewoon prima functioneert. ‘We zijn een zeer tevreden klant. En dat zit ‘m niet alleen in de kosten, want de winst die we boeken door het water voor lozing te zuiveren, is nu ingecalculeerd. Nee, het zit ‘m ook in het feit dat de Nereda een compacte installatie is, zonder aparte bezinkbassins en andere compartimenten. Daarmee is de Nereda uitermate geschikt voor ons, want we hebben hier niet veel ruimte. En ook heel belangrijk: de installatie is flexibel genoeg om de schommelingen in ons productieproces – in de zomer als mensen volop barbecueën produceren we veel meer en werken hier wel twee keer zoveel mensen als de normale 150 – op te vangen.

Cake for 10 years Smilde | Nereda, a product of Royal HaskoningDHV

Afbeelding: Lang zal je leven!

 

"Ja, ik denk dat we zonder aarzelen kunnen zeggen dat we de beslissing om te investeren in deze biologische waterzuivering nu weer zouden nemen. Uitbreiding van de installatie zit er vanwege het ruimtegebrek niet in, maar we zijn altijd geïnteresseerd in de nieuwste snufjes. In ons contact met Royal HaskoningDHV is dat ook een belangrijk gespreksonderwerp: hoe perfectioneren we de zuivering en ook: wat als deze installatie ooit het loodje legt? Dan is het zaak om opnieuw een goede keuze te maken, gebaseerd op de meest innovatieve mogelijkheden die de Nereda dan biedt."