5 okt 2018

Op 11 november 2016 ondertekenden Royal HaskoningDHV, TNO en Circle Economy (de drie kennispartners) samen met negen gemeenten en drie ministeries de City Deal Circulaire Stad. De afgelopen twee jaar hebben we de verbinding gezocht om lokaal en nationaal tot een circulaire economie te komen. Deze City Deal eindigt in 2018.

Op donderdag 4 oktober, tijdens de Innovation Expo 2018, hebben we samen met de City Deal partners het eindresultaat gepresenteerd aan de staatssecretaris van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de IBP-partners van Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen, het G40 stedennetwerk en Holland Circulair Hotspot.

In 2016 sprak de Nederlandse regering de ambitie uit om de economie in 2050 volledig circulair te hebben ingericht. Dat is belangrijk om er zeker van te zijn dat er ook in de toekomst genoeg grondstoffen zijn voor iedereen. 

De afgelopen twee jaar is gewerkt aan vele projecten in elke deelnemende stad en zijn daarvan nu twee per stad op het podium gezet. Daarbij gaat het om circulaire wijken, gebouwen, voorzieningen, bedrijventerreinen en samenwerkingen die samen eigenlijk al een stad vormen. Deze stad is verbeeld en is inclusief beschrijvingen te zien op www.circulairestad.nl

De projecten laten zien dat koplopers met hun enthousiasme veel kunnen bereiken. Veel ambities zijn te verwezenlijken en door de juiste randvoorwaarden te stellen kunnen belemmeringen worden overkomen. Kortom, de circulaire stad is dichterbij dan we denken.

 Groepsfoto Circulaire Stad | RoyalHaskoningDHV

De Toolbox Cirkelregio

Royal HaskoningDHV en Cirkellab hebben de Toolbox Cirkelregio ontwikkelt, om overheden en bedrijven te helpen bij het ‘ontdekken’ van netwerken, stromen en methoden, het ‘ontwikkelen’ vanuit best practices en businessmodellen en het ‘ondernemen’ met inzicht in ieders rol en de (innovatie)middelen die daarbij kunnen ondersteunen. Doordat partijen (vragers en aanbieders) elkaar leren kennen en stromen in beeld zijn, helpt deze tool vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

De Regiotoolbox is een hulpmiddel om binnen een gemeente of regio aandacht voor de circulaire economie te focussen en kansen te pakken. Het kan helpen bij het ontwikkelen van regionale CE-strategieën en de toepassing van de toolbox kan de onderlinge samenwerking stimuleren. De Regiotoolbox is inmiddels toegepast in diverse context bij steden van de City Deal.

Jan de Wit (Director Smart Urban Environment, Royal HaskoningDHV): “We willen de aanpak en andere lessen die we de afgelopen 2 jaar geleerd hebben, graag met andere overheden delen die ook de stap naar Circulair willen maken. De toolbox is daar een goed instrument voor”.

Staatssecretaris van Veldhoven: “Het is belangrijk om de Regiotoolbox te gebruiken, zodat we de lessen uit de city deal kunnen delen met andere steden en gemeenten.”

Over de City Deal

In de City Deal Circulaire Stad werken 9 steden, 3 ministeries en 3 kennispartners, waaronder Royal HaskoningDHV, samen om uiterlijk in 2050 tot volledig circulaire steden te komen, analoog aan de ambitie zoals verwoord in het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Door de toegang tot de nieuwe markt voor circulaire economie voor vragers en aanbieders te stimuleren door kennis en goede voorbeelden toegankelijk(-er) te maken via gezamenlijke (digitale) platforms, en koplopers in de etalage te zetten.
Lees meer.