12 jan 2018

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) doet onderzoek naar barrières voor de transitie naar een circulaire economie. Circulaire initiatieven spelen een belangrijke rol in deze transitie. Er is echter geen goed overzicht van initiatieven. Met verschillende innovatieve onderzoekstrategieën brengt Royal HaskoningDHV zoveel mogelijk initiatieven in Nederland voor het PBL in beeld. Hierbij werkt Royal HaskoningDHV samen met Millennials.ai. Millennials.ai past kunstmatige intelligentie toe in projecten.

Model Circulaire Economie | Royal HaskoningDHV

Streefwaarde: 10.000 circulaire initiatieven

We verwachten vele duizenden initiatieven in Nederland te kunnen identificeren. Dit kunnen ook bedrijven, producten of diensten zijn die zichzelf niet als circulair labelen, maar wel voldoen aan veel circulaire principes. Denk bijvoorbeeld aan een reparatiebedrijf, herbruikbare handdoekrollen voor in toiletten of verhuur van gereedschap.

Van de initiatieven worden verschillende kenmerken verzameld, zodat analyses mogelijk zijn. Kenmerken zijn bijvoorbeeld de Transitieagenda, R-strategie, circulair business model, type actor en schaal. Het PBL en Royal HaskoningDHV analyseren op basis van de verzamelde informatie de circulaire initiatieven in Nederland. Enkele onderzoeksvragen zijn: wat voor soort initiatieven zijn er, hoe innovatief zijn de initiatieven, in welke regio’s zijn veel initiatieven, welk soort initiatieven komt nog weinig voor, welk soort initiatieven zijn al ver gevorderd en waar zitten barrières? Op basis van onder andere dit soort bevindingen schetst het PBL handelingsopties voor de transitie naar een circulaire economie.

Lever uw bijdrage!

Ook u kunt een bijdrage leveren aan het onderzoek. Via deze link kunt u zelf circulaire initiatieven toevoegen, zodat we nog beter kunnen bepalen hoe we de circulaire economie een boost kunnen geven.

Activiteiten in de Week van de Circulaire Economie 15-19 januari

Inmiddels zijn de eerste paar duizend initiatieven geïdentificeerd. Rond de zomer van 2018 zal het PBL de onderzoeksresultaten publiceren.

Bent u benieuwd naar een eerste stand van zaken? In de Week van de Circulaire Economie van 15 tot en met 19 januari 2018 zullen het PBL en Royal HaskoningDHV een sneak preview geven van de eerste onderzoeksresultaten. Tevens treft u op onze website een aantal scherpe blogs vanuit ons team aan Circulaire Economie experts.