25 sep 2020

Wilt u voorkomen dat uw productie moet worden stilgelegd als gevolg van Covid-19 besmetting.Welk risico loopt uw productie? Meten is weten!

We hebben ons allemaal moeten aanpassen aan de nieuwe manier van werken. Zoveel mogelijk thuiswerken, op afstand communiceren en contact vermijden. Alles om ervoor te zorgen dat er geen besmettingen van Covid-19 in uw fabriek voorkomen. Op allerlei manieren wordt geprobeerd om de risico’s te minimaliseren en de fabriek door te laten draaien. Maar wat gebeurt er als bij uw bedrijf de besmettingen zich verspreiden? In het uiterste geval moet het bedrijf (deels) worden stilgelegd.

Ondanks alle regels kunnen medewerkers nog steeds besmet raken. En hoe kom je daarachter? Wij helpen u graag inzicht te krijgen in de verspreiding van Covid-19 binnen uw bedrijf. Ook denken we mee over indamstrategieën en kunnen we, in samenwerking met KWR, analyses laten uitvoeren op uw rioolwater. Vaak is het sanitair afvalwater (toiletten/douches) afgescheiden van de afvalwaterzuivering waardoor gerichte metingen mogelijk zijn. Meten is weten!

meet-en analyseplan om COVID-19 deeltjes in uw afvalwater te traceren

Het RIVM meet in 80 rioolwaterzuiveringen in Nederland virusdeeltjes in het water. Dit wordt naar zoveel mogelijk rioolwaterzuiveringen uitgebreid. Hiermee kunnen trends en verspreiding van het virus over Nederland worden gemonitord. Het grootste voordeel is dat het virus al in het afvalwater kan worden gevonden voordat de symptomen zich voordoen. Bekijken hoe het RIVM dit uitvoert.

Zoals RIVM dit uitvoert bij aankomst van het afvalwater op de rioolwaterzuivering,kunt u dit op uw bedrijf bij de uitgang van het riool toepassen. Met tijdig inzicht in de aanwezigheid van Covid-19 in het sanitair afvalwater van uw bedrijfkunt u sneller aanvullende maatregelen treffen om verdere verspreiding te voorkomen. Door actief te monitoren op besmettingen kan worden voorkomen dat enkele besmettingen grotere uitbraken worden. Minder medewerkers worden ziek én u draagt bij aan vermindering van de verspreiding in Nederland en een veilige werkomgeving.Daarnaast kan deze extra inspanning vertrouwen bieden aan afnemers. Wij helpen u graag bij het opzetten en uitvoeren van een meet-en analyseplan om COVID-19 deeltjes in uw afvalwater te traceren.