16 mrt 2018

Royal HaskoningDHV heeft samen met 43 partijen op 9 maart de Climate Campus opgericht in Zwolle. De stichting Climate Campus wil nieuwe kennis en innovatie stimuleren met als doel een klimaatbestendige leefomgeving te ontwikkelen. De regio IJssel-Vechtdelta wil hiermee een internationale proeftuin voor klimaatadaptatie worden, in samenhang met maatschappelijke transities als energie, voedsel en gezondheid. Royal HaskoningDHV heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de stichting en neemt zitting in het eerste stichtingsbestuur.

Climate Campus promoot projecten en programma’s in de IJssel-Vechtdelta en stimuleert innovaties, startups, voorbeeldprojecten, onderzoeken, trainingen en opleidingen voor klimaatadaptatie. Hierbij zullen bedrijven en inwoners nadrukkelijk worden ingezet als ervaringsdeskundigen en leveranciers van vraagstukken rond klimaatbestendig wonen, werken, ontwikkelen en ondernemen. Koos Veerman van Royal HaskoningDHV zit in het stichtingsbestuur: “Voor ons bedrijf is het vanzelfsprekend dat we mee doen aan zo’n initiatief; ons motto is niet voor niets Enhancing Society Together. Het terugdraaien van klimaatveranderingen gaat niet meer. Het is nu de tijd om aan de slag te gaan. Stoppen met praten, maar adapteren.”

Actieplan

Het gepresenteerde actieplan bevat ideeën en activiteiten die in 2018-2019 verder worden uitgewerkt tot oplossingen voor klimaatbestendige delta’s. Een innovatieagenda richt zich bijvoorbeeld op initiatieven voor Citizens’ Science-projecten zoals SensHagen, waar inwoners in de wijk Stadshagen met sensoren in hun tuin het KNMI en RIVM helpen om data te verzamelen rond stadsklimaat en fijnstof.

Bestuur

Provincie Overijssel, waterschap Drents Overijsselse Delta en gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle zijn vanuit de overheid als partner betrokken bij Climate Campus. Zij juichen de ontwikkeling van Climate Campus toe als kenniscentrum in de regio met betekenis voor de IJssel-Vechtdelta, voor Nederland en in de toekomst zelfs internationaal. Naast de overheid zijn ook ondernemers, onderwijs, onderzoek en burgers betrokken als partner bij Climate Campus.

De overheden krijgen nog een vertegenwoordiger in het eerste stichtingsbestuur dat nu bestaat uit Liesbeth Rijsdijk (Hogeschool Windesheim), Matthijs Nijboer (Natuur En Milieu Overijssel), Han De Wit (Tauw) en Koos Veerman (Royal HaskoningDHV).