21 jan 2021

Hoe is het gesteld is met de circulaire economie in Nederland?

Met de Integrale Circulaire-Economie Rapportage (ICER) geeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de stand van zaken van de overschakeling naar een circulaire economie in Nederland. Voor de ICER heeft Royal HaskoningDHV in opdracht van het PBL in kaart gebracht hoe het is gesteld met de circulaire bedrijvigheid in Nederland.

“Het onderzoek van Royal HaskoningDHV naar circulaire bedrijven is een essentiële bouwsteen voor ons monitoringsrapport.”
Maikel Kishna, PBL, auteur Integrale Circulaire Economie Rapportage

Voor meer inzicht in de circulaire bedrijvigheid in Nederland kun je hier ons onderzoeksrapport downloaden. 

Download de onderzoeksresultaten

Inzicht in de circulaire bedrijvigheid in Nederland

Het onderzoek brengt het aantal circulaire bedrijven in Nederland in beeld, het aantal banen bij die bedrijven, welke circulaire strategieën die bedrijven toepassen, waar ze zich bevinden en de omvang en leeftijd van die bedrijven. Ook is onderzocht in hoeverre bedrijven hierbij innovatief zijn. In 2018 is door ons dit onderzoek voor de eerste keer uitgevoerd (‘Overzicht circulaire initiatieven in Nederland, Royal HaskoningDHV)’ en door PBL gebruikt voor het rapport ‘Circulair economie in kaart (2019). Om trends en ontwikkelingen in de circulaire bedrijvigheid zichtbaar te maken, is dit onderzoek nu herhaald.

Voortschrijdend inzicht en doorgevoerde wijzigingen 

Op basis van voortschrijdend inzicht zijn wijzigingen in de aanpak doorgevoerd. De uitkomsten kunnen dus niet zonder meer vergeleken worden met de eerste meting. Waar mogelijk  hebben we resultaten gecorrigeerd om een goede vergelijking te kunnen maken. Een belangrijke wijziging is dat voor de webcrawl, in samenwerking met Company.Info, een nieuwe methode is ontwikkeld met als resultaat dat meer circulaire bedrijven zijn herkend. 

Enkele bevindingen uit het onderzoek:

  • Aantal circulaire bedrijven groeit

Bij de actualisatie zijn ruim 100.000 circulaire bedrijven in beeld gebracht. Het onderzoek toont daarmee een groei in het aantal circulaire bedrijven van 8,4% in twee jaar. De figuur toont de regionale spreiding van de circulaire bedrijven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Geen versnelde groei van het aantal circulaire bedrijven zichtbaar

Het totale aantal bedrijven in Nederland is in dezelfde twee jaar toegenomen met 9,1%. Het aantal circulaire bedrijven is dus wel toegenomen, maar relatief geringer dan het totale aantal bedrijven in Nederland. Dit wijst niet op een versnelling van het transitieproces.

  • Startups en innovatieve bedrijven richten zich voornamelijk op recycling

Er zijn ongeveer 1.900 innovatieve circulaire bedrijven in beeld gebracht. Innovatieve, circulaire bedrijven zijn bedrijven die, naast het gebruiken van een R-strategie, een businessmodel, productontwerp of technologie introduceren die afwijkt van de marktstandaard. Opvallend is dat een groot deel (67%) van de innovatieve bedrijven zich richt op recycling. 

  • Het zijn met name gevestigde bedrijven die actief innoveren

De meeste innovatieve circulaire bedrijven vallen in de leeftijdsklasse 28 jaar of ouder. Het zijn dus met name gevestigde bedrijven die actief innoveren binnen de circulaire economie.

 

 

Mocht je willen sparren over de resultaten of vragen hebben over dit onderzoek, neem dan gerust contact met ons op.