18 mei 2017

De start van de bouw van de nieuwe ultramoderne Nereda® rioolwaterzuivering voor de stad Utrecht is officieel een feit. Op 15 mei heeft burgemeester Van Zanen van gemeente Utrecht de eerste paal geslagen van de nieuwe rioolwaterzuivering. “Goede zuivering van het rioolwater is heel belangrijk voor een gezond leven in stad en regio. Ik ben dan ook blij met de bouw van deze nieuwe zuiveringsinstallatie, die het water nog schoner maakt en bijna geen geluid en geur produceert”, aldus burgemeester Van Zanen.

De rioolwaterzuivering van Utrecht is de grootste zuivering van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en één van de grootste zuiveringen in Nederland. Iedere dag wordt hier zo’n 75 miljoen liter afvalwater gezuiverd. Terwijl er op het terrein van de zuivering een volledig nieuwe installatie wordt gebouwd volgens Royal Haskoning DHV’s Nereda technologie, blijft de oude zuivering in bedrijf. De installatie loost straks nog maar half zoveel stikstof en fosfaat in vergelijking met de oude installatie. De zuiveringsinstallatie gebruikt bovendien maar liefst 30% minder energie dan een ‘standaard-installatie’ en neemt minder ruimte in beslag.

De installatie wordt naast de oude installatie gebouwd, door de combinatie Heijmans/ GMB. Bij de Nereda technologie wordt het water gezuiverd met bacteriën in de vorm van slibkorrels. De technologie bespaart ruimte en energie en geeft een schoon eindresultaat. Nereda is nog niet eerder op deze schaal in Nederland toegepast.

Flink karwei

De nieuwe installatie zal in 2019 in gebruik gaan. De bouw kost ongeveer 140 miljoen euro.Dijkgraaf Patrick Poelmann: “Het bouwen is een flink karwei, maar als de nieuwe installatie straks in bedrijf is heeft onze regio er een prachtige duurzame en energiezuinige rioolwaterzuivering bij, die zeker dertig jaar lang garant staat voor zeer goed gezuiverd water. De Neredatechnologie biedt daarnaast mogelijkheden voor winning van grondstoffen uit het afvalwater. Het waterschap maakt zich hard om die mogelijkheden de komende jaren te gaan benutten!”