31 jan 2020

Alhoewel er steeds meer aandacht is voor een circulaire economie, staan we nog aan het begin van de transitie. Het aantal banen bij bedrijven die voor een deel of voor alle activiteiten werken volgens een circulair businessmodel is nog beperkt. Wel blijken er volop ontwikkelingen. In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft Royal HaskoningDHV zojuist een onderzoek afgerond waaruit blijkt dat er afgelopen jaar circa 1.500 nieuwe innovatieve circulaire activiteiten zijn gestart bij bedrijven en bijna 2.000 bij decentrale overheden.

Een week geleden publiceerde MVO Nederland de Nieuwe Economie Index (NEx), waaruit bleek dat 12% van de Nederlandse producten circulair is. Dit percentage geeft het aandeel producten weer dat gemaakt is van gerecycled materiaal. We kunnen dus nog flinke stappen maken.

Transitie naar de circulaire economie

Het Rijk heeft PBL aangesteld om op te treden als rekenmeester van de transitie naar de circulaire economie. PBL rekent op ons om de circulaire bedrijvigheid in Nederland in kaart te brengen en uit te zoeken met welke beleidsinstrumenten decentrale overheden de transitie naar een circulaire economie stimuleren.

Circulaire activiteiten bij bedrijven

Zo hebben we begin 2019 in kaart gebracht dat er circa 420.000 banen gemoeid zijn met circulaire activiteiten bij bedrijven die bewust of onbewust werken conform een circulair businessmodel. Dat is ongeveer 4% van het totaal aantal banen.

Begin 2020 zijn we gestart met een update van dit onderzoek. Hierbij werken we met een slim algoritme dat circulaire initiatieven koppelt aan het KvK-nummer van bedrijven.

Beleidsinstrumenten decentrale overheden

Tevens hebben we voor een kopgroep van 75 provincies, gemeenten, waterschappen, regio-organen en omgevingsdiensten onderzocht welke beleidsinstrumenten er worden ingezet om de transitie naar een circulaire economie te versnellen of stimuleren. Denk hierbij aan activiteiten als subsidie geven, kennis delen of circulair inkopen. In totaal hebben we circa 60 type activiteiten onderscheiden en hebben we bijna 2.000 activiteiten gevonden. Dat is gemiddeld maar liefst 25 per overheid.

Trudy Rood van PBL: “Het werk van gemeenten, provincies, waterschappen en andere regionale overheden is cruciaal om een circulaire economie te stimuleren. Maar welke mogelijkheden hebben zij? En hoe? Welke acties ondernemen regionale overheden? Een overzicht ontbrak. Door te laten zien wat regionale overheden doen, willen we overzicht en inspiratie bieden”.

Inzicht belangrijk om transitie effectief te doorlopen

Inzicht is essentieel om de transitie naar een circulaire economie effectief te kunnen doorlopen. Bijvoorbeeld inzicht in welke maatregelen wel en niet werken (en wanneer) en inzicht in goede voorbeelden om met elkaar te delen.

Onze eerste inzichten van het onderzoek naar de ca 2.000 circulaire activiteiten van decentrale overheden delen we volgende week, de week van de circulaire economie, in onze blog. Deze kunt u vinden op de website van PBL en op het LinkedIn-profiel van onze expert Paul Mul.