16 okt 2018

Donderdag 20 september 2018 hebben de kostendeskundigen binnen drinkwater Nederland weer hun jaarlijkse bijeenkomst Kenniskring Kosten gehouden op kantoor van Royal HaskoningDHV te Amersfoort. Niet alleen Nederlandse drinkwaterbedrijven waren aanwezig, ook Belgische collega’s. Dit jaar was het onderwerp zeer actueel, namelijk de gespannen aanbestedingsmarkt en de veranderingen die dat teweeg brengt. Via presentaties en discussies zijn verschillende aspecten belicht: samenwerking, partnering, kostencalculatie en risicoverdeling. Presentaties zien? Klik hier.

Katheleen Poels (Business Development Royal HaskoningDHV) vertelde over haar ervaringen in de Waterschapssector. Met de richtlijn Marktvisie 2016 hebben Waterschappen een aanzet gemaakt om op termijn meer samen te werken met de markt en met deskundigen over grenzen van bedrijven heen op basis van vertrouwen.

André Hoogeland (Programmamanager grootschalige bouwkundige renovaties Waternet) besprak hoe Waternet in 2017 startte met samenwerking en partnering. Op een innovatieve manier is een raamovereenkomst voor 8 jaar aangegaan met 5 grote ingenieursbureaus. Deze werken samen in één team bij bijvoorbeeld het project Grootschalige Bouwkundige Renovaties. Medio 2017 is het eerste projectteam gestart. Een paar maanden later al lag het eerste ontwerp voor de eerste locatie klaar.

Marcel Bakker (kostendeskundige, Royal HaskoningDHV) legde uit hoe de kostenstandaard drinkwater omgaat met prijsontwikkelingen en marktconjunctuur. Hij vroeg de drinkwaterbedrijven of het (deels) mogelijk was om anti-cyclisch te investeren. Dat kan immers voordelen opleveren voor de aannemer in de continuïteit. Daaruit voortvloeiend kan het dus ook prijs- en kwaliteitsvoordelen opleveren. Dit blijkt toch lastig te realiseren omdat drinkwaterbedrijven aan normen en wetten zijn gebonden. Ze moeten de continuïteit van levering van betrouwbaar drinkwater garanderen en hebben vaak geen keus wanneer te investeren.

Roland van Son (Bedrijfskundige Brabant Water) verhaalde enthousiast over hoe Brabant Water het ‘Deltaplan ontharding’ heeft uitgevoerd (investeringen € 100 miljoen). Voor Brabant Water gebeurde dat in een geschikte tijd omdat sprake was van laagconjunctuur. Nu staat Brabant Water voor een vergelijkbare opgave om 3 grote drinkwaterproductiebedrijven te renoveren. Dit vraagt opnieuw meer dan € 100 miljoen aan investeringen. De markt is momenteel behoorlijk gespannen. Er zijn weinig aannemers om de werken uit te voeren. Roland besprak de opties die Brabant Water heeft.


Dit artikel is geschreven door Marcel Bakker (Royal HaskoningDHV) en Robert van Es (Royal HaskoningDHV)