26 apr 2016
Dit tonen resultaten van test met semi-zelfrijdende auto’s aan

Innovatieve veiligheidssystemen bij vrachtwagens en personenauto’s bieden aantoonbaar uitzicht op een betere verkeersveiligheid. Bij juist gebruik van deze slimme voertuigen kan het aantal verkeersslachtoffers fors omlaag. Voorwaarde is dat bestuurders vertrouwd raken met rij- ondersteuningsfuncties die de besturing van de auto overnemen. Het zogenaamde ‘platooning’ geeft vanwege te grote onderlinge afstand tussen voertuigen nog niet het gewenste verkeersbeeld. De algehele publieke perceptie en acceptatie van slimme auto’s groeit door de recente testen op de openbare weg ondertussen flink.

Dat zijn volgens risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon en Royal HaskoningDHV de belangrijkste lessen van de Nationale Platoon Test die op woensdag 16 maart plaatsvond. Meer dan vijftig semi-zelfrijdende auto’s reden daarbij in ‘treintjes’ van zes over de A2. De test is een initiatief van Aon, Royal HaskoningDHV, Business Lease Nederland en Prodrive Training.

Peter Morsink, senior consultant mobiliteit en verkeersveiligheid bij Royal HaskoningDHV: “De demonstratietest op de A2 is een mooi voorbeeld van ‘learning by doing’: ervaring opdoen in de praktijk om weloverwogen en stapsgewijs de systeemsprong naar
zelfrijdende auto’s te kunnen maken. Wij zijn er trots op dat Nederland hierin voorop loopt en streven ernaar een goed voorbeeld te zijn voor andere landen wereldwijd.”

Samen optrekken

Uit analyse van de test blijkt verder dat bestuurders zich zowel voor- als achterin de treintjes zeer op hun gemak voelden tijdens het ‘platoonen’. Auto’s van twee pelotons werden uitgerust met dashboard camera’s. Ook reden er observatiewagens mee met experts van Royal HaskoningDHV om de pelotons en het overige verkeer te observeren. De treintjes werden regelmatig onderbroken, maar herstelden zich snel en soepel – ook op onrustige trajecten, zoals rond knooppunten waar in- en uitvoegend verkeer vaker van rijstrook wisselde. Bestuurders gaven aan nauwelijks ingegrepen te hebben. Wanneer dat toch nodig was, ging dat snel en eenvoudig. 

“Slimme auto’s zijn minder vaak betrokken bij verkeersongevallen,” aldus Evert-Jeen van der Meer, Industry Director Automotive bij Aon en initiatiefnemer van de test. Hij wijst op de cijfers van de automatische parkeerhulp (45% minder schades) en op een analyse van 10.000 schadegevallen door verzekeraar Allianz. Die bevestigt dat veiligheidsfuncties, in dit geval autonome remsystemen, 35% van de ongevallen met letsel hadden kunnen voorkomen.

Ruimte voor verbetering
Hoewel de test heeft aangetoond wat bestaande veiligheidsfuncties al kunnen, zijn er toch nog veel verbeterpunten. Peter Morsink: “Om te beginnen is het erg belangrijk dat automobilisten voldoende bekend zijn met de systemen en weten hoe ze deze op de juiste manier moeten gebruiken”. Zo is de bestuurder bij het overgeven en terugnemen van de controle over het voertuig gebaat bij een uniforme en eenvoudige bediening. Ook blijken de benamingen voor veiligheidsfuncties vaak per fabrikant te verschillen. De periode van het ‘handen los’ rijden varieert nog flink, van 10 seconden tot soms meer dan 5 minuten. 

Peter Morsink geeft het belang aan van het blijven leren. “De uitkomsten van deze test sluiten aan bij de verwachtingen dat hoog autonome voertuigen bijdragen aan veilig, vlot, duurzaam en comfortabel verkeer. Dit zal nog sterker het geval zijn als voertuigen beschikken over technologie om met elkaar te communiceren (coöperatieve systemen)”. 

Blik op de (nabije) toekomst
Volgens Royal HaskoningDHV zijn de huidige ontwikkelingen van in-car technologie onomkeerbaar en zal het verkeer steeds verder geautomatiseerd worden. Door de bestuurder in de rijtaak te ondersteunen en (delen van) de rijtaak te automatiseren, worden de verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer én het comfort van de bestuurder vergroot en de uitstoot verminderd. In eerste instantie gaat het om automatisering van rijtaken zoals snelheid (niet te hard en meer constant), afstand houden, binnen de lijnen rijden en zicht op de dode hoek. Daarna kunnen we deze systemen de bestuurder nog beter laten ondersteunen door communicatie met andere voertuigen en de wegkant. Uiteindelijk volgt het volledig automatisch rijden.